Banden verbreken?

banden verbrekenIn consulten hoor ik vaak van cliënten dat een heler of zijzelf de banden hebben doorgeknipt met familie, vrienden, ex- partner ( s) enz… en niet begrijpen waarom ze zich – ondanks het breken of verbreken van banden – nog steeds onvrij voelen of dat er toch elke keer weer iets gebeurt waardoor diegene helemaal van slag is.

In principe kan ik slechts een stukje verder ingaan op acties als ‘ banden verbreken ‘ , ik spreek liever over ‘ banden helen ‘ dan ‘ banden verbreken ‘, om de reden dat het verbreken van banden geen optelsommetje is van 1-1 = 0 en nog minder een ‘ tovertrucje ‘. Ik voel me in die situatie eerder aangesproken om mensen die hiermee aan de slag gaan, één en ander te verduidelijken vanuit een heel andere belichting. Bandje doorknippen = kant en klaar opgelost? Vergeet het maar, want op die manier werkt het ‘ banden verbreken ‘ zeker niet.
Banden tonen duidelijk aan hoe relaties zijn. Iedereen kan in principe naar banden kijken, het is echt niet moeilijk. Als je zelf even als lezer de tijd neemt, je ogen sluit en je banden met wie dan ook visualiseert, dan kan je zelf zien, voelen, ervaren hoe die banden er met de mensen om je heen eruitzien: van een slappe ban, gespannen, sterk, strak tot licht: je krijgt de banden in al hun pure naaktheid te zien. Je kan misschien nu even je ogen sluiten, bij wijze van voelen, zien, ervaren….of je kan eerst het blog verder lezen en nadien deze oefening doen.
Iedereen is in de mogelijkheid zijn eigen banden te onderhouden en dat doe je door hen te zien als kostbare verbindingen die je in de mogelijkheid brengen om je tot andere mensen te verhouden, met elkaar informatie uit te wisselen, liefde, aandacht en genegenheid te delen en samen het deel uit te maken van het groter geheel. Al die prachtige verbindingslijnen kan je in goud en zilver visualiseren…maak die banden energetisch stralend , ontspan ze en adem er met liefde doorheen. De banden die jou niet meer dienen of niet meer bijdragen voor jouw allerhoogste welzijn mag je loslaten, je mag de knooppunten loslaten en de hulp vragen aan de Engelen om de knopen ‘ te ontwarren . Verbind je in die situatie met de Bron , met God, of zoals je wil noemen en vraag alle banden te zegenen met een dankbaar gevoel, oprechte dankbaarheid, ook gericht naar diegenen die je niet mag. Je kan alle banden ( lijnen) in Gods’ handen laten of bij de Bron.
Als je bij anderen banden wil verbreken , dan is het een eerste vereiste toelating te vragen. Banden en lijnen staan onder toezicht van de hoogste systemen van Voorzienigheid en Oordeel en omwille van het gegeven dat banden/ lijnen meestal een karmisch karakter in zich dragen, is het niet aangewezen hier met druk tegenaan te gaan. Ze verdienen respect en moeten met enige integriteit behandeld worden. Je mag eigenlijk nooit zomaar banden ongedaan maken door te knippen of weg te nemen. Dit is het verhaal dat ik vaak te horen krijg. Hoe zit dit dan met het Zwaard van AE Michaël. Ook hierin merk ik enige vorm van lichtzinnig omgaan met het Zwaard van AE Michaël. Helaas is het meestal het EGO dat denkt dat AE Michaël zomaar koorden doorknipt, alsof Hij een of andere tovenaar is die zomaar eventjes met zijn Zwaard tekeer gaat. Jammer. Die koorden die verbroken of doorgesneden worden, om de ‘ verkeerde ‘ redenen en met een lading van boosheid, wrok, wraak, woede…worden net sterker, door de kracht van de toxische emoties waarmee de banden worden verbroken. Dit is dus iets wat nooit werkt en nooit zal werken, niet op deze manier.
Eigenlijk moet een heler geen enkele ‘ ingreep ‘ doen zonder eerst de toestemming te hebben gekregen van de hoogste instanties ( en dat is de verantwoordelijkheid van de heler, niet die van de cliënt) en zeker evenmin zonder de aard van de band/ de lijn(en) te hebben begrepen. De allergrootste kracht is die van liefde en compassion: niemand kan een oordeel vellen over hetgeen getoond wordt omdat er altijd een gegronde reden is waarom en hoe er banden/ lijnen zijn. Een heler moet hier dus zelf niet licht-zinnig mee omgaan en signalen uitzenden die de cliënt niet verder brengt in het helingsproces.
Om die reden is het belangrijk zich af te stemmen op de Bron of de hoogste instanties, dit kan eventueel ook als Akasha Reader via de Heren van de Kronieken. Het is dus heel belangrijk evengoed de toestemming te vragen banden te helen, waarbij een heler de verandering kan voelen als deze zich beginnen te ontspannen of doorbuigen. Dit is een teken dat de banden voorzichtig losgemaakt of ongedaan gemaakt kunnen worden. In het geval banden zich spontaan aanspannen betekent dit dat deze in het moment nog steeds nut hebben. Banden uit vorige levens lossen gemakkelijker als de karmische gegevenheid waaruit ze zijn ontstaan in dit leven zijn opgelost. Dan pas is er sprake van: het karma is klaar.
Je kan als niet-heler zelf eens de revue laten passeren over de banden die je hebt op dit moment en hoe jij je verhoudt in deze verbinding(en):
Ben je bezitterig? Empathisch? In vrede met je omgeving? Loop je weg voor werkelijk contact? Voel je je gespannen in het contact? Ben je gehecht aan zaken die eigenlijk geen belang meer hebben of geen bijdrage meer leveren in je leven?
Ben je een verbinder?
Hoeveel liefde en licht voel je bij jouw banden?
Denk eraan: ook in liefdesbanden kunnen heel wat knopen voelbaar zijn…bezitsdrang – jaloezie- achterdochtig – controlerend – trekkend –
Hoe bewuster we zelf omgaan met de banden die we aangaan, hoe bewuster we voelen wat de betekenis en bijdrage is van die banden, ook al hoeven de ervaringen niet zaligmakend te zijn. Heel vaak hebben we de neiging banden te smeden met diegenen bij wie we ons veilig, erkend, gezien, gesteund, geliefd voelen en lopen we weg van diegenen die ons vaak dieper laten kijken in onszelf, die ons onze schaduwkanten laten zien …die mensen vinden we meestal niet leuk, niet aardig, niet sympathiek. Herkenbaar?
In wijsheid en respect omgaan met de gelaagdheden van verbindingen is een grote kunst, omdat ze deel uitmaken van het groter geheel nl de Schepping.

Dit blog is een tipje van de sluier en belicht enkel nog maar een basishouding. Zoveel helers, zoveel ingangen, zoveel manieren, zoveel discussies …het belangrijkste is in het hele helingsgebeuren : respect – kennis -nederigheid.
Want alles wordt gestuurd en geleid door de Bron, de Schepping, en het enige wat ons is opgedragen is te handelen in deze hoedanigheid.

Warme groet
Mieke Moon Box 49
www.miekecoigne.com