Bewustzijn bij dieren

paarden fluisteraarBewustzijn bij dieren. Er zijn nog heel wat misverstanden rond de ziel, bewustzijn en intelligentie van dieren. Dieren hebben een groepsziel en ieder dier is deel van die groepsziel. Het onderscheid tussen mensen en dier is dat de mens een individuele ziel heeft.
Een groepsziel is niet hetzelfde als een individuele ziel. Elke kat is deel van de groepsziel van de kat, elk paard is deel van de groepsziel van het paard enzovoort. Binnen het dierenrijk zijn er diverse gradaties van bewustzijn en intelligentie.
Als we het bewustzijn van de dolfijn bekijken, dan zien we dat het bewustzijn van de dolfijn dichter staat bij het bewustzijn van de mensaap en vervolgens dichter bij het bewustzijn van de hond. Het bewustzijn van het paard ligt een niveau onder het bewustzijn van de hond.
Het bewustzijn van een dolfijn, een paard en een hond zitten dus niet op dezelfde golflengte.
Hoe evolueert bijvoorbeeld de ziel van een dolfijn? Heel eenvoudig door iedere afzonderlijke individuele dolfijn. De vorderingen van elke afzonderlijke dolfijn brengen de ziel van de dolfijn als groep verder. Het collectief wordt dus door de prestaties van elke individuele dolfijn versterkt. En ditzelfde mechanisme geldt ook voor het mensenrijk.
Met elk van onze individuele vooruitgang evolueert de groepsziel van de mensheid en dat noemen we het collectieve onbewuste.
Dieren evolueren niet door een verantwoorde keuze zoals wij, wat niet betekent dat dieren niet in staat zijn tot individuele daden van liefde. Een dier laat soms zijn leven voor de mens. Een dier heeft op dit soort momenten het besef dat het willens en wetens zijn leven opgeeft voor zijn mens. En dat is een bevordering tot de ervaring van mens of tot het niveau boven hem.
De aard van een groepsziel kan men opmaken uit haar belichamingen en die van de mensenziel kan men zien in de aard van mensen.
Omdat de mensheid de enige is die de ervaring van de individuele ziel kent, is haar scheppingskracht zeer groot. Dat mogen we ons opnieuw gaan herinneren.

Hartegroet
Mieke Box 49