Boosheid en woede

Boosheid en woedeBoosheid en woede zijn twee emoties die niet zo fijn zijn om te voelen, te ervaren, gewaar te worden, nochtans ze maken wel deel uit van het hele arsenaal van emoties.

Veel pogingen worden ondernomen om die emoties niet te voelen; het onderdrukken van wat niet gevoeld mag worden, kan wel voor even lukken, om basis van wilskracht. Precies daar waar wilskracht mee gepaard gaat, daar is onderdrukking.
Door inzicht te hebben ontstaat bewustheid. Maar ook dat kan men niet verkrijgen op basis van wilskracht. Het moet voortvloeien uit inzicht, ontspannen zijn, dus die wilskracht mag worden losgelaten.
Stel dat je woede voelt, en je probeert je daarvan bewust te worden. Dit doe je met geweld, agressief, stoer, met wilskracht. Door die inspanning wijkt de woede terug maar het komt in het reservoir van je onbewuste terecht. Het zit verborgen in de kelder van je wezen en wacht af.

Je wilt op adem komen, je wilt rust, je spant je maar dat kan niet eeuwig blijven duren, je hebt er schoon genoeg van. Zo gauw je aan het uitblazen bent, komt die woede terug de kop opsteken. Maar dit keer veel krachtiger dan de vorige keer. Je woede geraakt gecomprimeerd en die energie neemt toe en wordt samengepakt. Van zodra je het deksel van je inspanning en van je wilskracht optilt, ontploft het in razende woede.
Emoties als deze worden gecultiveerd door te onderdrukken, boosheid wordt onderdrukt. Naarmate dat boosheid verder op wilskracht onderdrukt blijft, wordt boosheid chronisch en wordt het woede.
Het verschil tussen de beide is dat boosheid tijdelijk is en woede een chronisch geworden boosheid is geworden.

Waarom zou jij geen boosheid mogen ervaren? Want boosheid is niet iets waarover je je zorgen hoeft te maken; het komt en het gaat. Eigenlijk kun je boosheid zien als een briesje, een storm in een glas water, maar woede is gevaarlijk. Het wordt een deel van jezelf en het wordt een fundament. Je kent die mensen waarschijnlijk wel die op alles en iedereen altijd boos zijn. Eigenlijk onderdrukken ze hun boosheid die voortdurend in de onderstroom aanwezig is.
Bewust onderzoeken waar die boosheid vandaan komt en die op gepaste wijze uiten is je geboorterecht. Dit voorkomt dat opgekropte onderdrukte boosheid verder escaleert en ongekende vormen aanneemt. Iedereen heeft vast verhalen gelezen hoe dramaā€™s vanuit blinde woede het gevolg zijn van onderdrukte langdurige boosheid.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 49