Communicatie vanuit het hart

Communicatie vanuit het hart. We communiceren dagelijks heel veel. De manier waarop we communiceren is een ander verhaal. Communiceren vanuit het hart lijkt in praktijk toch heel moeizaam te verlopen. Communiceren vanuit het hartCommunicatie vanuit het hart. We communiceren dagelijks heel veel. De manier waarop we communiceren is een ander verhaal. Communiceren vanuit het hart lijkt in praktijk toch heel moeizaam te verlopen.
Communiceren vanuit het hart wordt vaak geregeerd door het denken, waardoor het communiceren gemakkelijk overgaat naar het delen van een mening en het uitspreken van oordelen.
Kunnen we leren communiceren vanuit het hart. Ik geloof dat dit kan al vraagt dit in onszelf om de valkuilen in communicatie te herkennen.

Na het herkennen van onze valkuilen kan de manier van communiceren geleidelijk aan veranderen.
We kunnen daarover veel boeken lezen en van goede wil zijn om de manier van communiceren met elkaar te willen veranderen, alleen is de mate waarin wij geleerd hebben te communiceren met elkaar sterk beïnvloed door wat we ooit hebben geleerd. En dat zijn meestal zeer hardnekkige patronen. In relaties worden communicatiepatronen duidelijk. Heb je nooit een spiegel gehad over je communicatiepatronen, dan zul je die zeker te zien krijgen in een intieme relatie.
Je kunt de overtuiging hebben te communiceren vanuit je hart terwijl je communicatie gestuurd wordt door het hoofd. Het hart maakt geen verwijten, oordeelt niet, het hoofd doet dat wel. Het hart maakt het stil om te voelen, het hoofd zit zodanig vol dat de tong als gif kan ratelen.

Discretie en tact zijn hartskwaliteiten in hartsverbonden communicatie. Je kunt anderen niet ten laste leggen dat zij je zover brengen gif te spuwen. Het is jouw gif dat in jou leeft dat anderen hoogstwaarschijnlijk naar boven halen. Dit zijn de schaduwkanten die geraakt worden. En niemand anders dan jijzelf bent verantwoordelijk voor het gif en de schaduwkanten in jezelf. Dat is wat voor iedereen geldt.

Communiceren vanuit het hart spreekt zacht en heeft niet zoveel woorden nodig. Communiceren vanuit het hoofd is een mentale bezigheid, spreekt vanuit dualiteit, spreekt vanuit gelijk-ongelijk, wit-zwart, goed-fout.
Ook al kun je het als heel eng ervaren om te spreken vanuit je hart en liefde, de angst om hierin afgewezen te worden, niet te worden begrepen. Als je je dit meer en meer eigen maakt, vindt transformatie en heling plaats.

© Mieke
Inspirerende Hartegroet
Mieke