Communiceren met engelen

mieke haar engelenVaak vragen mensen zich af  hoe ze kunnen weten of ze contact met engelen kunnen hebben. Maak je hierover geen zorgen, je zal het weten. Je engelen wachten heel geduldig tot je de juiste fase in je leven hebt bereikt en hen in je leven uitnodigt. Als de sluiers tussen onze werelden dunner worden en mensen contact met het universele bewustzijn zoeken, wordt het gemakkelijker engelen te voelen.
Als je de praktische, fysieke stappen hebt gezet- zoals je omgeving reinigen en hulpmiddelen kiest zoals kristallen vb ) bereid je je geestelijk en emotioneel voor.
Je wilt je onderbewuste gebruiken. Zie je geest als een radio die op een nieuwe ‘ golflengte ‘ moet worden afgestemd zodat je een communicatiekanaal naar je engelen kan openen.

Als je channelt, kunnen je engelen met je praten in een taal die je kan begrijpen. Er zijn heel veel manieren waarop mensen zich van engelen bewust kunnen worden. Velen ondergaan, vaak onverwachts, grote veranderingen in hun manier van denken en handelen als ze gevoelig worden voor de energieën van de engelen. De meeste mensen zien nooit een engel, maar ze kunnen je op heel veel andere manieren alert maken van hun bestaan.

Let op de volgende tekentjes die een signaal zijn van de aanwezigheid van engelen:
– Veertjes:  het vinden van witte veertjes ( 3 veertjes na elkaar vinden tijdens een wandeling vb ) uit het niets en intuïtief weten dat dit een teken is van de engelen.
– Synchroniciteit: engelen gebruiken vaak zogenaamde ‘ toevalligheid ‘ en ‘ synchroniciteit ‘ om ons bewust te maken van hun aanwezigheid. Je kan aan je engelen in het algemeen denken of aan je beschermengel, als je in een korte periode dingen op de radio of televisie hoort of ziet, of zelfs van kennissen en vrienden. Je kan zelfs een aanplakbord zien met een naam die telkens wordt herhaald of symbolen.  Dit zijn zogenaamde toevalligheden, maar toeval bestaat niet: alles valt ons toe…soms vlak voor onze voeten!
– Bloemengeuren: soms merk je dat bloemen op een engelenaltaar of in een door jou gecreëerde heilige ruimte, langer goed blijven.  Het gebeurt ook vaak dat mensen plotseling een bloemengeur ruiken, uit het niets…ook dat zijn tekentjes van hun aanwezigheid.
– Je kan tijdens een engelenmeditatie een zachte tinteling gewaarworden in je lichaam als een soort van elektrische stroom. Vraag aan de engelen of dit hun energie is die je voelt…en laat elke gedachte dat je je dit toch maar voorstelt gaan.
– Er zijn ook heel wat dingen te krijgen die met engelen te maken hebben; als iemand vb iets spontaan voor jou wil kopen, hebben de engelen hem/ haar daartoe aangezet. Wees bereid om die gift met open hart te ontvangen.

Er zijn ook nog een aantal andere manieren waarop de engelen je aandacht proberen te trekken:
– engelen vallen je zowat overal op: in boeken, in schilderijen, in beelden, foto’s …je wordt er als het ware naartoe getrokken
– je zet de radio of de televisie aan en je komt zomaar in een gesprek over engelen
– je verliest iets en bidt om hulp…je kijkt op een willekeurige plaats rond en ja hoor…je ziet het voorwerp liggen
– je hoort iemand zachtjes je naam roepen…er is niemand anders dan jij en jezelf …je bent niet gek hoor, maak je geen zorgen!
– ook hoor ik mensen wel eens vertellen dat ze plotseling prachtige hemelse muziek horen ( vooral voor helderhorenden komt dit vaker voor) ook hiervan kan ik je verzekeren: er is niets aan de hand, je mag getuige zijn van deze prachtige healende klanken

Boodschappen van engelen zijn nooit dwingend,  zullen je nooit vertellen dat je buurman een slecht persoon is ( dat is een oordeel die vanuit jouw persoonlijke laag komt ) engelen zullen je nooit bevelen geven en zeker niet in je oren fluisteren iets te doen dat het algemeen welzijnsgevoel van jezelf én de ander schade berokkent.
Zijn engelen dan watjes? Neen, absoluut niet! Dit is een beeld dat gecreëerd wordt door mensen die vasthouden aan hun eigen manier van denken en leven en vanuit eigen perceptie oordelen.
Meer en meer mensen voelen zich aangetrokken om zich te verbinden met engelen, eigenlijk komt het erop neer zich te herinneren waar we vandaan komen en als dit voor jou een fijne manier is om je dit te herinneren, is dat jouw geboorterecht waar niemand anders een zinnig oordeel kan over geven.

Eén ding: engelen oordelen nooit over de keuzes die je maakt, mensen wél. Engelen zullen ons altijd die dingen laten voelen, horen, zien, die het allerbeste in onszelf naar boven halen alsook voor de mensen om je heen, er is geen sprake van concurrentie, ijver, roddels…dit kan geen ruimte krijgen omdat engelen er zijn vanuit het licht en het licht schijnt voor iedereen op aarde. Elke keer we de trage trillingen van het ego-denken ont-groeien en het denken en oordelen veranderen, komen we een stapje dichter in ons eigen licht en gunnen de ander eveneens het licht. Niemand kan het licht van de ander ontnemen zonder diens toestemming. Ook dat is een gedachte, een illusie, een gedachte dat rechtstreeks voortkomt uit het trage ego-denken.

Hou je spirit hoog en verwelkom de engelen in je leven.

Warme groet
Engelenmedium Moon Box 49