Contact en samenwerking met de natuur

Contact en samenwerking met de natuurContact en samenwerking met de natuur. Ik heb een heel diepe liefde voor de natuur en specifiek voel ik me verbonden met bomen. Bomen hebben ons zoveel te bieden, dat een blog hierover ontoereikend is. Er is heel veel te doen rond het kappen van bomen, aaauuuuw, helaas door een zeer grote onwetend- en onbewustheid.

We hebben er geen idee van wat er allemaal achter de schermen gebeurt; de klimatologische niemand ontgaan niemand . Er is zoveel nog zoveel meer aan invloeden dan wat we voor mogelijk houden.

Bomen maken deel uit van onze wereld en wij maken deel uit van hun wereld. Hun grootste taak is te zorgen voor het behoud van de leefbaarheid op aarde.
Overwegend staat daar maar een klein percentage van de mensheid bij stil. Bomen zijn de krachtige armen die het aardoppervlak ondersteunen, ze zijn de longen van de aarde die onze lucht zuiveren en ons van zuurstof voorzien. Bomen hebben een bewustzijn dat op vele manieren tot uitdrukking wordt gebracht, ook al denken bomen niet, ze zijn zich wel bewust van hun bestaan en hun goddelijke essentie. Dieren vinden een rustpunt en ook voeding in de bomen en ook om die reden zijn ze van een bijzonder onschatbare waarde! Ze staan ten dienste van zoveel andere levensvormen, wat zeer duidelijk in hun blauwdruk terug te vinden is. Je vindt het niet terug in het denken, maar in je hart.

In werkelijkheid is alles in de natuur perfect op elkaar afgestemd en in balans met het leven. Die balans wordt steeds meer en meer teniet gedaan door het arrogante gedrag van mensen. En hiermee verwijs ik naar degenen die de macht hebben en de touwtjes in handen houden.
Wat die machtigen niet weten en hen überhaupt niet interesseert is dat bekomen levende wezens zijn die op een groter bewustzijnsniveau deel uitmaken van het creatieveld. Ik bedenk me zo dat als wij ons nog niet eens herinneren dat wij de grootste creators zijn, hoe kunnen we dan voelen dat de natuur deel uitmaakt van dat grootse creatieveld?

Hebben we dan niet door hoe alles op elkaar is afgestemd? Neen. Of ja, we zien het wel, we weten het wel en kijken uit gemakzucht 180° de andere kant uit. Wat ik voel in mijn hart is dat door de toenemende inbreuk op het natuurlijk evenwicht door de mens automatisch een tegenbeweging op gang zal worden gebracht om het evenwicht te herstellen.
Dat het zover is gekomen dat ‘wij’ de natuur zijn gaan beheersen, overheersen, manipuleren (zie H.A.A.R.P., zie chemtrails , zie toenemend geluidsoverlast en nog zoveel meer) kan niet zonder gevolgen blijven. We onderschatten de goddelijke creatieve intelligente wijsheid van de natuur. Het respect is ver te zoeken. Respect voor onszelf, want daarop komt het neer. Het keert zich naar onszelf, naar binnen, en we hebben het niet eens door dat alles een omgekeerde weg kent.

Bomen laten ons nog veel dieper voelen en ervaren. Elke boomsoort heeft een unieke authentieke energie en energieveld en kleur; sommige bomen dragen een yin energie en andere bomen een yang energie. Beide polen zorgen voor een natuurlijk evenwicht. Ook dit is een proces of een zoektocht die in onszelf plaatsvindt.
Bomen werken ook samen met de wind en samen met deze intense natuurkracht schonen en vegen ze de aarde en de atmosfeer op van alle toxische vervuilende energieën. Zoek het niet te ver buiten jezelf, want wij zelf creëren het vuil op collectief niveau. Alle natuurelementen werken samen. Panikeren over spontaan uitbrekende branden, orkanen, tornado’s draagt niet bij aan de verandering die we van binnenuit zullen moeten doen.

Bomen kappen om redenen die niets te maken hebben met het hoger plan en het welzijn van ons, is een crime.
Sinds ik de boeken van ‘Anastasia’ verder lees, is er veel helder geworden. Wat hebben we nog meer nodig om echt te ont-waken om het roer volledig om te gooien? Bereid om alles los te laten… heftig hoor.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 49