Crisis? Oh neen, alweer een crisis?

Crisis? Oh neen, alweer een crisis?Crisis? Oh neen, alweer een crisis? Het gaat echt niet goed. Dat is toch niet normaal? Zo labiel. Zullen we toch maar een afspraak regelen bij de dokter, de psycholoog of de psychiater. Het kan echt niet zo langer.’
Je ziet je partner, een goede vriend(in) in een crisissituatie. Uiteraard komt een crisis niet van de ene op de andere dag. Dat speelt zeer zeker al een hele tijd. De ene mens laat dit zeer snel blijken, de andere mens trekt zich terug.

Wat is een crisis, want het woord ‘crisis’ wordt voor alles en nog wat ingezet. Het woord ‘crisis” bestaat uit twee delen: de eerste component betekent gevaar en de tweede betekent hulp of kans. En deze combinatie is een treffende typering van het wezen van elke crisis: als we in gevaar verkeren hebben we hulp nodig, en gevaar kan zelfs voor ons een hulp en een kans zijn.

Wat wij van een crisis maken, hangt dan ook af van onszelf. We kunnen een crisis zien als de invloed van een onzichtbare, straffende macht die ons wil vernietigen of zien als een zeer kostbaar geschenk dat ons de kans geeft om een stap vooruit te zetten in de richting van wie we werkelijk zijn en willen zijn. Zonder lijden, zonder trauma.
Durven we het eigenlijk aan om die enorme kracht die we in onszelf belichamen te erkennen? Want we zijn van nature de machtige wezens en creators. Tenzij je denkt dat je een slachtoffer bent en moet zijn en blijven van een kracht buiten jezelf.

Hoever ben jij bereid te gaan voor jou spirituele groei, want dit gaat niet zomaar gebeuren op een roze wolk, met schietgebeden. Dit is de schok die je kunt ervaren en die schok kan gigantisch ervaren worden. Je dondert van die roze wolk af. Je ervaart dat die roze wolk niet meer werkt.

De engelen en alle heiligen kun je er nog proberen bij halen om het op een compromis te gooien. Engelen doen geen compromissen. Het zijn wij die de roze verhalen creëren en in stand houden.
Niet de engelen of Meesters. Die laten ons ervaren waar we verzaken om te leven vanuit onze werkelijke essentie. En dat zijn de crisissen die we nodig hebben om vanuit onze essentie te gaan leven.

©Mieke
Warme groet
Mieke