De Kluizenaar en 9

De Kluizenaar en 9 In de numerologie betekent het getal 9 absolute passiviteit.
Nemen we er de Tarotkaart bij dan komen we bij de Kluizenaar. Wie de eerdere blogs heeft gelezen over de betekenis van Tarotkaarten, kan zich wellicht nog herinneren dat de Kluizenaar volkomen passief is. De Kluizenaar jaagt niets meer na. Hij is onthecht geraakt en neemt geen deel aan wereldse activiteiten.
Er wordt wel eens over iemand gezegd dat hij of zijn een echte kluizenaar is en meestal is die uitspraak geladen met wanklank, met een oordeel.
Een Kluizenaar vervult zijn alledaagse taken op zijn bewustzijnsniveau, waarvan zijn motieven volkomen onbaatzuchtig zijn.
Het getal 9 heeft een aantal bijzondere eigenschappen. Als je bijvoorbeeld 9 bij een ander getal optelt, of dat nu een hoog of laag cijfer is, zal de som van de cijfers niet veranderen. Bijvoorbeeld het getal 17 = 8. Als je 9 bij 17 optelt = 26 en de som van de cijfers is opnieuw 8.
Neem je een hoger getal bijvoorbeeld 435, is de som van de cijfers 4+3+5=12 en numerologisch gereduceerd = 3. Wanneer je 9 optelt bij 435 krijg je 444. De som van de cijfers is weer 12=3.
Welke getal je dus ook bij het getal 9 optelt, de som van de cijfers is altijd onveranderlijk.
Om aan te tonen dat 9 een onveranderlijk getal is kan je hier nog even een voorbeeld volgen.
Schrijf de getallen van 0 tot 9 onder elkaar en plaats dezelfde getallen in omgekeerde volgorde in een rij ernaast.
0 9 09
1 8 18
2 7 27
3 6 36
4 5 45
5 4 54
6 3 63
7 2 72
8 1 81
9 0 90
In de derde kolom zie je de antwoorden van de tafel van 9.
Het vernietigt zichzelf en blijft toch voortbestaan en juist door deze eigenschappen correspondeert het getal 9 met het bewustzijnsniveau van de Kluizenaar, omdat het onveranderlijk zichzelf blijft.
Als hiëroglief stelt de letter TET het idee van veiligheid en bescherming voor. TET verwijst naar de begeleiding van de geboorte-engel en verwijst naar de negende sefira: Jesod, wat het fundament voor de wereld van de mens, het rijk van deze wereld weerspiegelt.
Wanneer de mens dit bewustzijnsniveau heeft bereikt, voelt hij de behoefte alles te verlaten en weg te gaan. Hij heeft ervaren dat de waarde van de dingen in deze wereld alleen maar bestaat uit wat jij er werkelijk kan van leren. Als iemand eenmaal een dieper weten ervaart van zijn levensdoel, waarom zou hij dan doorgaan met het deelnemen aan zaken die hem afleiden? Als de tijd voor hem is aangebroken om alle aardse dingen achter zich te laten, neemt hij slechts datgene mee wat eeuwig is. Alles gaat voorbij, maar één ding blijft: ware geestelijke samenhorigheid en liefdeskracht. Het is absoluut niet negatief en geen teken van zich isoleren, maar van spirituele uitrijping en indaling in de eigen ziel.
Er is geen tijd te verdoen, hij wil nog slechts vanuit zijn ware zielsessentie leven. Alles wat hem bindt aan slavernij laat hij los.
Hij hoeft niet te vluchten op de top van een berg, zich te verstoppen in een klooster, of te reizen naar andere landen. De waarheid is, dat die plek niet buiten zichzelf wordt gezocht, maar in hemzelf. Tenslotte wil hij zich bevrijden van conditioneringen en innerlijke slavernij. Innerlijke vrijheid kan hij niet bereiken buiten zichzelf, maar in zichzelf.
Hij is er niet langer meer op uit in de uiterlijke wereld de aandacht op zichzelf te vestigen. Hij werkt niet meer voor zichzelf, maar voor het werk zelf. Applaus is onbelangrijk. In wezen is hij innerlijk vrij wat grote vreugde schenkt.
Innerlijk vrij zijn van dingen maakt los van uiterlijkheden.
Hij is de hoogste manifestatie van zijn essentie vanuit onvoorwaardelijk Zijn.

Mieke Box 49
www.miekecoigne.com