De kracht van collectieve gedachten en overtuigingen

krachtDe kracht van collectieve gedachten en overtuigingen. Heb jij er al eens bij stilgestaan wat voor een krachtige uitwerking collectieve gedachten teweeg brengen? Je kunt wel denken dat jij helemaal anders denkt dan de rest, en dat geloof ik graag.
Verbaasd luister ik ook naar de vele mensen die in alles, of bijna in alles geloven wat in de media verschijnt. Velen zijn ervan overtuigd dat bepaalde ziekten ongeneeslijk zijn en dat we er maar mee moeten te leren leven. Ik weet uit eigen ervaring dat dit niet te veralgemenen is, maar helaas worden gedachten rotsvaste overtuigingen.
Door de manier van denken te veranderen, veranderen overtuigingen. Ik moet soms wel met mijn ziel onder de arm aanvaarden dat niet iedereen open staat voor een diepere belichting en liever vasthoudt aan wat dokters vertellen, want die weten het altijd veel beter. Gelukkig zijn er ook wel mensen die wel die bereidheid hebben om dieper te kijken, omdat ze ervan uitgaan toch niets meer te verliezen hebben. En daar zit dan vaak wel een krachtig en positief keerpunt. Helaas wordt genezing of verbetering door dé wetenschappers afgedaan als ‘toeval’, ‘puur geluk’ of ‘een mirakel’. Het mirakel, dat zijn wij.
De ironie is dat wij denken ‘vrij’ te zijn, maar het is een ‘illusie’. We hebben onze vrijheid al decennia in handen gegeven aan instanties, instituten, politiekers enz.
Het leven wordt vanaf de geboorte tot we doodgaan gepland. Hoeveel bewegingsvrijheid is er écht als je even de moed hebt dit te onderzoeken? Vakanties worden gepland, zwangerschappen worden gepland, relaties worden gepland, ga zelf maar even na wat jij allemaal plant en wat er gebeurt als het geplande niet doorgaat. Alleen de dood, dat schuiven we voor ons uit. Wie is nou bezig met doodgaan midden in een bruisend gepland leven? Dan moet je toch wel een heel depressief mens zijn. Ook dat is een gedachte, dus snel die gedachte onder het tapijt vegen.
Waarom denk je dat zoveel mensen de dood voor zich uitschuiven en zich vastklampen aan het leven? Elke keer als iemand sterft, word je onvermijdelijk geconfronteerd met de aardse eindigheid en ben je van plan je leven over een andere boeg te gooien. Angst heeft je te pakken, omdat je weet dat je op een dag ook je aardse omhulsel aflegt. Ik denk wel eens dat dit het enige rechtvaardige in het leven is. Iedereen gaat dood in deze fysieke realiteit. Of je nou veel geld hebt, een bekend figuur bent, rijkdom hebt vergaard, een knap figuurtje hebt. Is het niet dàt, waar velen zich dan aan vastklampen? En toch neem je van dit alles helemaal niets mee, dan de wijsheid en de ervaringen, zelfs dat weet ik niet. Alles is hierin werkelijk een gedachte, een illusie waaraan we ons vastklampen.
We leven op aarde met gigantische beperkingen, als het gaat over het leven vanuit de ziel en ons volledige potentieel leven. Mochten we dit doen, dan zouden we bevrijd zijn van alle aardse ‘schijn’ en zouden we vanuit onze zielskleur leven.
Ik duik even dieper in een verdere laag. Erken je dat je manier van denken de grootste impact heeft op de kwaliteit van je leven? Sommigen houden niet van hun lichaam en doen er alles aan om aan het ideaal te voldoen. Sommigen voelen zich zo gefrustreerd in de manier waarop hun lichaam al dan niet functioneert en anderen leven in hun lichaam op een prettige manier. Niet weinig mensen leven met een chronische aandoening en concentreren zich op de symptomen en niet op de onderliggende boodschap van onze ziel.
Geloof het of geloof het niet, ons lichaam is intelligent en fenomenaal. Het beschikt over zoveel wijsheid, ongelooflijke veerkracht en een zelf genezend vermogen. Mochten we maar willen aannemen dat de kracht van onze geest gigantisch is. We zijn alleen het vertrouwen kwijt, omdat we zijn gaan geloven dat ons lichaam een lastpak is en we er niet tevreden mee zijn.
Het blog is een uitnodiging om eens een paar reisjes te maken in je lichaam, een reis in jezelf. Een aantal bewuste reizen plannen, het kost je geen geld, enkel tijd investeren in jezelf. Al reizend maak je verbinding met je binnenkant, met je vitale organen, met je hele wezen. Hoe meer verbinding je maakt, hoe duidelijker het wordt wie je werkelijk bent.
Maak je los van de heersende collectieve beperkende overtuigingen, ook al proberen anderen je te overtuigen te doen van wat vanuit het collectieve goed als dé waarheid wordt verteld. Niemand anders dan JIJ weet het beter, en die wijsheid hebben we ons laten ontnemen.
Gebrek aan begrip en inzicht in de echte aard van een ziekte, leidt helaas maar al te vaak tot het vroegtijdige einde van het aardse leven.
Ik realiseer me dat dit blog enig stof zal doen opwaaien, maar er zijn al meer dan voldoende inzichten rond de kracht van collectieve gedachten en hoe die verder een bepalende rol kunnen spelen in ons leven.
Alles houdt verband met elkaar en laat ons misschien ophouden met karma-verhalen, want ook die overtuigingen bevatten meer toxische gedachten dan we voor mogelijk houden.

Inspirerende hartegroet
Mieke