De kunst van luisteren

De kunst van luisterenDe kunst van luisteren. We zijn allemaal op zoek naar rust, stilte, maar pas wanneer we het rustiger aan gaan doen, reflecteren, aanwezig zijn en stilte creëren, zullen we het luisteren onder de knie krijgen.

Gemakkelijk is het niet. Ons dagelijkse leven bestaat uit het voortdurend aanpassen van onze concentratie. Radio, tv, e-mail, smartphone, de aanhoudende vraag te lezen, te praten of luisteren is een afleiding die ons ervan weerhoudt diepzinnig te luisteren, terwijl geconcentreerd luisteren essentieel is voor innerlijke rust.

We zijn er ons meestal niet van bewust, ook al kiezen we ervoor te luisteren. Als we ervaren dat we bewust besluiten te luisteren, vallen twijfel en angst weg; we vertrouwen erop dat onze ziel ons leidt.

Wanneer je je op je gemak voelt in stilte, zal dat je helpen in het veranderen van de vaardigheid in luisteren. Neem tijd om in stilte door te brengen en simpelweg te zijn.
Luisteren vindt plaats ter hoogte van je hart. Dat vraagt vertrouwen in je binnenste.

Iedereen is in staat om vanuit diepe rust te reflecteren, in het hier en nu te zijn en innerlijk te luisteren.

Enkele eenvoudige handvatten:
– Breng elke dag ten minste 1 minuut door in volstrekte stilte.
– Adem diep in voordat je op iemand reageert of een antwoord geeft, inclusief jezelf. Jezelf leren kennen, zodat je naar je ziel kunt luisteren.
– In aandacht zijn voor elk moment, zodat je je meer bewust wordt van de relatie met jezelf en met de mensen om je heen.
Wanneer we stil en rustig zijn, creëren we ruimte om te luisteren naar onze intuïtieve stem in onszelf die alle antwoorden ‘weet’.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 49