De processen van tweelingzielen

Soulmates, en tweelingzielen zijn met elkaar verbonden op zielsniveau, en deze verbintenis is veel dieper en complexer. Dat zijn geen oppervlakkige aardse verbindingen die aan de buitenkant altijd veel makkelijker te lijken te verlopen.

Zielsconnecties zijn vaak emotionele rollercoasters, waarvan je soms echt wel eens een moment kan hebben van, ‘was ik het maar nooit tegengekomen’.

Tweelingzielen, hebben inessentie dezelfde ziel, waardoor er grote wisselingen kunnen ontstaan, tussen elkaar sterk aantrekken en weer afstoten. Innige contact naar periodes van stilte.

Het is het ontmoeten van de diepste verliefdheid die ze nog nooit eerder hebben meegemaakt. De onvoorwaardelijke liefde. Aardse relaties, zijn vaak voorwaardelijke liefdes. Maar dit is anders, je ziet elkaar, en je bent gelijk in je ziel en je hart geraakt, en reikt veel verder dan een gewone verliefdheid.

Zielsconnecties, spiegelen elkaar. Ook in oude pijnstukken, trauma’s, oude relaties, waardoor er een grote genezing plaats vindt en waardoor ook de stiltes en afstand soms nodig is, om los van elkaar te helen, en te groeien in bewustzijnsniveau. De energie van de zielen, activeert elkaar om hier mee aan de slag te gaan. Soms kan dat heel snel gaan, van paar maanden of wel zeven jaren of langer duren. Dat is ook afhankelijk van de persoon of hij er van bewust is, en er ook bewust mee aan de slag wilt gaan om zichzelf te helen, naar de heeldheid van zichzelf. Vanuit heelheid vanuit jouwzelf en die van de ander, komt er de eenheid samen.

Er zijn een aantal fases in deze zielsverbindingen, die we universueel terugzien en allemaal ervaren die met deze mooie spirituele verbinding te maken heeft.

1*Herkenning en tijdelijk spiritueel ontwaken: In deze fase herkennen de tweelingen elkaar en ervaren de grote energie die erbij hoort. Door de herkenning komt of bij beide maar vaker nog maar van één persoon, de spirituele bewustzijn en herkenning van wat dit is. Vaak is het nog steeds de vrouw, die energetisch dit proces ook leidt. De start van spirituele gorie, en genezing wordt gestart. Ook al ga jesynchroniciteit ervaren en het contact tussen jullie meer begrijpen. Tegelijkertijd online zijn, zelfde invulling van de dag hebben, of met dezelfde onderwerpen in je leven bezig zijn.Een tweelingsziels ontmoeting is nooit op een handig tijdstip want beide moeten eerst los van elkaar een ontwikkeling doormaken voordat ze op een goede manier bij elkaar kunnen komen.

2* Testen: Het ego begint op te komen. Dit zijn je gedachten die alles kritsch bekijken, oordelen en vooral alles onder controle wilt houden emotioneel. Omdat de aantrekking, ook seksueel heel intens is, komt er ook verwarring. De ontdekking dat het meer dan lust is, dit veel dieper gaat, door de onvoorwaardeijke liefde die ontwaakt voor de persoon voor zichzelf maar ook naar de ander. Vaak voelt men het eerst voor de ander, dat ze erachter komen dat de heling gestart wordt, om eerst in onvoorwaardelijke liefde van jezelf te houden. De eenwoording, de ervaring intiem, overstijgt alles in wat men ooit eerder heeft meegemaakt.

3* Crisis: Angsten en onzekerheden worden enorm aangeraakt en het Ego speelt hierbij nog steeds een grote rol. Verlatingsangsten, bindingsansten, om niet opnieuw de ander kwijt te willen raken, roepen heel veel onverwerkte pijnpunten op in je leven. Vaak hebben jullie dezelfde trauma’s, levenservaringen, waardoor jullie elkaar spiegelen maar daardoor elkaar ook zo goed begrijpen met weinig woorden. Deze fase tast ook vaak het meest je dagelijkse leven aan. Teveel of weining eten futloos tot veel energie hebben, slapeloosheid, en 24 uur per dag ermee bezig zijn, waardoor je slecht kan concentreren op de dag zelf in wat je allemaal ook moet doen. Het kan zowel je voeden als een last zijn om in balans te blijven. Velen raken in paniek als ze de ander even niet meer voelen. Zie dat als een cadeautje, dat je ook even tot rust mag komen in deze verbinding om weer en meer in balans te komen. Deze periode staat in teken van jezelf helen en bij jezelt thuis te komen door te luisteren naar je ziel in wat jij nodig hebt.

4* Weglopen: Een of beide keert zich tijdelijk van het contact af omdat het te moeilijk voelt. De energie is verwarrend, te intens, en vaak is men al in een andere relatie en heeft geen idee hoe te handelen. Als de ander nog in een relatie zit en er zijn ook kinderen, maakt het de verbinding tussen beiden ook heel lastig. Ook kan er grote onzekerheid zijn of de ander dezelfde ervaringen heeft over de intense verbinding. Je wilt graag ook bevestiging hiervan wat ook niet altijd mogelijk is. Dat heeft te maken dat ieder zijn eigen ontwikkeling hierin loopt en er wel of niet al bewust van is. Dit is ook de tijd om je te richten op je heling van al het oude denken, patronen, en loslaten van opedrongen rollen in je leven. De bewuste weten van elkaars bestaan en inspirerene elkaar in deze verwarrende tijd die ook als heel pijnlijk kan worden ervaren omdat er een tijd geen contact kan zijn. De wegloper heeft vaak als eerste de liefde verklaart, door de schrik ervan, trekt diegene zich vaak daarna terug. De volger ( de ander) vraagt zich dan af of het toch niet wederzijds is, verwarring en vooral als de ander nog zich gaat verbinden met andere (karmische relaties). De rollen hierin kunnen afwisselen. Wegloper naar volger en andersom.

5* Overgave: De volger accepteert dat de ontmoeting een lotsbestemming is en laat het proces zijn gang gaan. Degene die wegloopt krijgt de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Degene die zich al heeft overgegeven gebruikt deze tijd, om op zichzelf te richten, verder te ontwikkelen en staat in volledig vertrouwen met een innerlijke weten dat dit tijd nodig heeft. Leert geduldig te zijn en weer dat alles op de juiste tijd plaatst vindt in wat er nog nodig is in dit proces. Op afstand wordt, energetisch, de wegloper gevoed door de liefde die hij/zij van de ander voelt en ontwikkelt zich verder. Vaak beginnen ook dagelijkse dingen bij beiden steeds beter te gaan en ontstaat steeds meer geluksgevoel omdat er meer balans en rust komt op de energie die beiden oppakken.

6* Ontwaking: Is de tijd dat door de onvoorwaardelijke liefde voor jezelf, het Ego geen ruimte meer heeft en de regie heeft in jouw denken, emoties en handelen. Je vertrouwt nu je zielsconnectie, jezelf en leef je vanuit je hart.

7* Eenwording en harmonisatie: beide zijn gegroeid, bewust van alles en kunnen nu in een stabiele relatie komen samen. Nu kunnen ze samen het hoogste goed dienen, een gezamelijke missie uitvoeren en hun onvoorwaardelijke liefde ook verspreiden in de wereld. Een nieuw leven, met veel stabiliteit, rust en geluk.

De cadeautjes die er ook bij krijgt is dat je hoger bewustzijn hebt gecreëerd, thuis bent gekomen bij jezelf, contact met je ziel en vanuit je hart nu leeft vanuit de onvoorwaardelijke liefde en de bron. Je bent gevoeliger geworden voor elektromagnetische velden en trillingen oppikken en energieën van anderen, waardoor jezelf meer bewust voor kan afschermen. Ook paronormale gaves kunnen meer ontwikkeld zijn. . Ook zie je meer signalen met boodschappen via getallen, liedjes, synchroniciteit en dromen.

Tweelingzielen die al gevorderd zijn in hun ontwikkeling en al in meer in contact staan samen, is er geen sprake van ruzie, weten wat deze fases inhouden en geven elkaar de ruimte om innerlijk werk te doen, om te helen. De ander kan nog delen met Ego issues, verlatingsangsten die de stilte kan oproepen, angst dat deze liefde niet wordt beantwoord, bang om gekwetst te worden en ook bewust ervoor kiest om dit proces alleen te doorlopen omdat de ander daar niet mee te belasten. Het maakt wel dat je elkaar emoties oppakt waardoor er nog pittige momenten kunnen zijn. Maar vertrouw erop dat alles te maken hebben heeft met spirituele groei om samen te komen als jullie beide ermee in balans zijn en deze mooie onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor de ander kan toelaten.

De langste weg in deze processen is van je hoofd naar vanuit je hart leven. Het Ego geen kans meer heeft die angsten, twijfel en verwarring geeft maar wordt vervangen door de onvoorwaardeljke liefde in vertrouwen, innerlijk weten te volgen en de rust en geluk te voelen en dat ook aan de ander te geven. Als er nog geen contact is, deze naar hem/haar toe te sturen. Dat zal het proces voor beide alleen maar versnellen. Verwijt de ander dus nooit wat hij niet doet, wordt niet boos op hem/haar, ook zij hebben hun processen te doorlopen en daar staat tijd voor. De één doet daar wat langer over dan de ander, en door het te delen en te vertellen aan de ander, versnel je het proces niet mee, kan je er niets daarin mee afdwingen om dat iedereen zijn processen in zijn/haar tempo doorloopt zoals het bedoelt is.

Zorg dus altijd goed voor jezelf. Ga niet zitten wachten op de ander en zijn processen. Het is nooit alleen die ander die ergens doorheen moet maar wees bewust wat jou processen zijn, anders duurt het ook alleen maar langer eer de heelheid in jou voltooid is en jullie samen in eenheid in gelijkwaardigheid samen komen.

Namasté Shanti
Box 21 Top-Paragnosten