Dierenblogje

Een nieuwkomer in het gezin. De komst van een nieuw dier kan voor de dieren die reeds in je gezin leven voor spanningen zorgen. Belangrijk is dat er aan de dagelijkse gewoonten niet teveel wordt veranderd.

Automatisch wordt heel veel aandacht besteed aan de nieuwkomer en dat kan bij de andere dieren wel jaloezie opwekken. Niet zo gek om je dat te kunnen voorstellen.

Plots moeten ze de aandacht met de nieuwkomer delen en dat wordt niet altijd als fijn ervaren. Dieren kunnen dit zelfs als een inbreuk op hun vertrouwde leventje ervaren. Wordt geen rekening gehouden met de gevoelens van oudere gezinsleden, dan kunnen hierdoor wel eens gedragsproblemen ontstaan.

Belangrijk is om de aandacht die oudere gezinsleden ontvingen niet abrupt te verminderen, maar de aandacht te verdelen.

Zorg ervoor dat er net zoveel met hen wordt gespeeld als voorheen, koop nieuwe speeltjes voor het nieuwe dier, zodat daaromtrent geen gevecht ontstaat. Verwachten dat de oudere gezinsleden begrijpen dat ze hun speelgoed moeten delen, is om moeilijkheden vragen.

Zelfs een dier dat het nieuwe gezinslid aanvaardt, zal zich snel bedreigd voelen als zijn ‘rol’ in het gezin in het gedrang komt.

Het probleem bij het nemen van een nieuw gezinslid is dat de impact ervan onderschat wordt. Soms neemt men een nieuw dier omdat kinderen het fijn vinden, of omdat men denkt dat het beter is voor het ouder gezinslid. Ook dit wordt gemakkelijk ingevuld voor een dier, omdat er niet met een dier gecommuniceerd wordt.

Soms geven dieren aan dat ze dit niet als leuk ervaren, dat ze het best gezellig hebben en er niemand bij hoeft te komen. Anderen zijn heel resoluut en willen geen indringers. Baasjes zijn soms heel verwonderd dat het nieuwe dier het leven wordt zuurgemaakt door het oudere dier en weten niet wat ze ermee aanmoeten. Niet gemakkelijk!

Ondanks alle goede bedoelingen, is mijn insteek toch vooraf met het oudere dier of oudere dieren te praten en te luisteren naar hetgeen ze hierover te vertellen hebben. En wat ze vertellen is niet altijd het antwoord dat we graag te horen krijgen.

In elk geval geef ik als wijze tip mee om de komst van een nieuw dier vooraf te communiceren bij wijze van emotionele voorbereiding. 

Mijn ervaring met dieren is dat honden gemakkelijker een nieuwkomer accepteren dan katten, maar ook dat veralgemeen ik niet. Dit ligt niet altijd aan de onwetendheid van het baasje, maar het karakter en het soort van een dier.

Wil jij hierover praten, dan kun je je vragen kwijt rond het reilen en zeilen rond communicatie met dieren. Ik beweer niet dat ik alles weet en op elke vraag een pasklaar antwoord kan geven. Dan zoek ik het ook wel eerst verder uit.

Ik kon het niet laten om een ‘ideaal plaatje’ te zoeken. Maar dat zegt wel weer iets over mijn verlangen.

Warme groet

Mieke Box 49