Dromen als innerlijke wegwijzer

Dromen als innerlijke wegwijzerDromen als innerlijke wegwijzer. Heel recentelijk droomde ik over een school waar ik jaren heb les gegeven. Die specifieke school en geen andere. Het maakte deel uit van verwerking, doch ik wist ook wel dat die dromen wel veel meer te betekenen hadden.
Dromen kunnen vanuit hun symboliek een duidelijke betekenis hebben, doch alles wat binnen een droom gebeurt is, zoals ik het aanvoel, zeer persoonlijk.

In spirituele zin wordt de aarde als een school gedefinieerd. Een strijdperk waarin we kunnen ervaren hoe we ons hoogste potentieel kunnen neerzetten. In die zin daagt het leven ons uit. Een school of een leslokaal in dromen is een indicatie dat we op nieuwe manieren met onszelf leren omgaan.

Op een diepere laag is het heel goed mogelijk dat we oude overtuigingen, gedachtepatronen en gewoonten vanuit onze opvoeding aan het loslaten zijn. Ook als we leren op een andere manier om te gaan met gezag, met het gevoel tekort te schieten, kunnen gevoelens over school aan de oppervlakte komen. Die dromen kwamen zeer frequent voor op een bepaald moment.
Toch minstens een paar keer per week. En ik kon het plaatje wel pakken: gezag accepteren omwille van het gezag is sinds mijn kindertijd een zeer lastig gegeven. Bij vragen als ‘Waarom is dat zo, waarom moet ik dat doen?’ kreeg ik als antwoord: ‘Daarom.’ Daarom is nooit een bevredigend antwoord geweest, dus dramde ik door.

Vaak kreeg ik geen antwoord of moest ik met mijn handen op mijn hoofd op mijn knieën in de hoek zitten. Of werd ik met een door een leerkracht gemaakte superlange tong monddood gemaakt. Ik zeurde veel teveel en stelde vragen die de leerboekjes te buiten gingen.
Op een andere manier maakt de school een belangrijk deel uit van ons leven. In situaties waarin we nieuwe vaardigheden leren, komt het beeld van een school ook vaak naar boven. Het is de plaats waar we contact ervaren met mensen buiten het gezin. In die zin kan het dromen van een school betekenen dat er nieuwe manieren ontstaan om met anderen om te gaan en iets te leren over relaties.

Een school kan ook aantonen hoe snel we in onze opvoeding hebben geleerd om de rivaliteit en strijd aan te binden met anderen, vaak om ons aan te sluiten bij een groep.
Dromen over alles wat met school en onderwijs te maken heeft kan ook worden belicht als symbool voor spiritueel bewustzijn. Het kan ook een richtingwijzer vormen om ons voor te bereiden op het uitvoeren van een taak of een opdracht waarvoor we nog meer inzichten of kennis moeten verwerven.

Zie je ook een leraar of leraren verschijnen in je droom dan kan dit ook wel betekenen dat iemand ons levenspad kruist die ons verder inspireert om verder te groeien op spiritueel vlak. Zie je jezelf als leraar in je droom dan is het goed om te onderzoeken welke informatie jij kunt doorgeven aan anderen.
Zeer interessante ontdekkingen waar ik me grotendeels in kan herkennen. Zeer diepe gelaagdheden heb ik ontdekt via deze repetitieve dromen.

© Mieke

Warme groet
Mieke Box 49