Een onbestemd gevoel

Een onbestemd gevoelEen onbestemd gevoel. Gedachten, gewaarwordingen, vage gevoelens bij jezelf en anderen zijn bijverschijnselen van ontwaken. Ongeacht in welke vorm je ook jouw weg, je persoonlijke ervaringen wilt gieten, één van de noodzakelijke voorwaarden daarvoor is dat je je oordelen in vraag stelt.
Onzekerheid, de moeite om dingen en gebeurtenissen te identificeren, moeilijk te omvatten waarin je persoonlijke geraaktheid op dit specifieke moment bestaat, je hebt er geen flauw vermoeden van wat de betekenis van bepaalde gedachten of ideeën is.
Je kunt een vloed van woorden laten stromen, waarin je op alle mogelijke manieren uitdrukking wilt geven aan je geraaktheid. Er is tegelijk een zekere sprakeloosheid, wanneer het erom gaat diepe behoeften en hooggestelde verwachtingen uit te drukken, die vooral de nood aan begrip laten vermoeden.
Wil je voorbij dat punt van oordelen, vooroordelen, trots komen, dan zul je die allemaal tekens eerst volledig moeten doormaken. De grootste balans en tegelijk een gigantische kracht bereik je, als je alle voorhanden krachten telkens zo weet te kanaliseren, dat je je verder ontwikkelt en ontplooit.
Het gaat erom voor jezelf en ook in je relatie met anderen de dirigent van verschillende en tegelijkertijd aanwezige krachten te worden. Elk van de meespelende energieën de juiste plaats toe te wijzen is een kwestie van rechtvaardigheid en in balans brengen.
Je bereikt het meest op die manier. Laat je licht over zoveel mogelijk argumenten en tegenargumenten schijnen en trek hieruit je conclusie. Je kunt ook leren van tegengestelde posities en je prikt de onechte eenzijdigheden door.
Te eenzijdige of te bekrompen ideeën zijn niet alleen een intellectueel of moreel probleem, maar vormen vaak een uitdrukking van angsten en wensen die niet louter door intellectueel of moreel inzicht in goede banen te leiden zijn.
Zoek je basis en spreek van hart tot hart en van buik tot buik.

Inspirerende hartegroet
Mieke Moon
www.miekecoigne.com