Emoties vanuit de Chinese geneeskunde

Emoties vanuit de Chinese geneeskundeEmoties vanuit de Chinese geneeskunde. Zelf hecht ik veel waarde aan de inzichten vanuit chinese geneeskunst. Ook al lijkt het ver gezocht, ik moet toch telkens beamen dat chinese geneeskunde completer is.
We weten dat als we ons niet lekker in ons vel voelen, onze emoties uit balans zijn. We weten dat een klein kind kribbig wordt en huilt als het ziek is. En op dezelfde manier, raken ook wij sneller geïrriteerd als we ons niet lekker voelen.
Vanuit de chinese geneeskunde worden verbanden gelegd tussen emoties en gezondheid. Woede beïnvloedt de lever. Als we een disbalans in onze lever hebben, zullen we meer moeite ervaren om met woede om te gaan. Als we bijvoorbeeld ongelukkig zijn, drinken we hoogstwaarschijnlijk te veel alcohol, waardoor de lever op termijn uit balans geraakt. Hoe meer onze lever aangetast is, hoe gemakkelijker we in woede ontsteken. De woede zorgt er op haar beurt voor dat de lever nog verder uit balans geraakt.
Onevenwichtigheden in de andere organen beïnvloeden onze emoties op soortelijke wijze.
Verzwakte energie in de nieren maakt ons angstiger en een verstoorde long-energie maakt ons kwetsbaarder voor gevoelens als verdriet en verlies.
Een gebrekkige energie in maag en milt kan onze bezorgdheid en de ontwikkeling van dwangmatige gedachten aanwakkeren en een onevenwichtige hart-energie kan droefheid, angst oproepen. Hoe beter ons emotioneel evenwicht, des te beter ons algemeen welzijnsgevoel.
Een van de manieren waarop we onze geblokkeerde emoties kunnen kanaliseren is via Qi gong. Chinezen zagen in dat een onevenwichtige Qi ons op alle manieren en niveaus beïnvloedt; lichamelijk, geestelijk, spiritueel en emotioneel. Als onze gevoelens vastzitten, wordt dit weerspiegeld in ons lichaam. Als we bijvoorbeeld Qi gong beoefenen, kunnen we opgekropte emoties laten afvloeien op een zachte manier. Er zijn vele oefencd’s en video’s op de markt om thuis te oefenen. Wil je je in een groep aansluiten dan zijn daar ook weer heel veel mogelijkheden.
In chinese geneeskunde worden onze emoties de inwendige oorzaken van ziekte genoemd. Woede, angst, vreugde, geschoktheid, bezorgdhed, verdriet. Deze 7 emoties omvatten alle andere emoties.
Ik kan van harte alle werken van de wereldbekende arts, Roy Martina aanbevelen, waarbij jijzelf als krachtige heler jouw energie terug kan laten stromen. Alle tools en handvatten worden je aangereikt om meer en meer in jouw krachtige meesterschap te gaan staan.
Je kunt het leren van ‘de beste’, net zoals je ook bij een tandarts gaat die geen rotte kiezen heeft.
Inspirerende groet
Mieke Box 49