Emoties voelen van anderen

Emoties voelen van anderenEmoties voelen van anderen. ‘ Ik voel me goedgeluimd en toch gebeurt het dat mijn goed humeur als een blad omslaat. Pik ik soms iets op van iemand anders? ‘

Inderdaad, stel dat je naar een feestje gaat, je bent in een opperbeste stemming, en zonder enige ‘ reden ‘ slaat je humeur helemaal om.
Dit komt doordat je onbewust op de emoties van de mensen op het feestje reageerde. Ik denk dat we allen in staat zijn af en toe emoties op te pikken, vooral van mensen die we goed kennen vb je partner, goeie vrienden, je kinderen….

Het opvangen van emoties is ook een belangrijk element bij het gebruiken van je intuïtie, vooral als die emoties onderhuids zijn.

Het Universum bestaat uit energie en energie resoneert op diverse niveaus. De energie van een gelukkig mens vibreert op een ander niveau dan van iemand die zich ongelukkig, ellendig, ziek voelt.
Dergelijke dingen maken we dus vaak mee.
Misschien herken je het volgende: je komt een vriend of een familielid tegen die van buiten gelukkig lijkt, maar bij wie je het gevoel hebt dat er meer aan de hand is. Hoe vaak blijkt achteraf gezien dat je het goed hebt gevoeld?

We kennen het verschil tussen emotionele energiepatronen, tussen het patroon van geluk en dat van boosheid, of het patroon van liefde en dat van wanhoop. Als we bewust of onbewust op iemand afstemmen, dan tonen we ons gevoelig voor de emoties en de energie van anderen. Als je dit dus begrijpt, begrijp je ook beter waarom onze emoties zomaar zonder enige reden kunnen veranderen.

Het voelen of aanvoelen van andermans emoties maakt ook deel uit van ons mens- zijn. Kijk maar eens naar kinderen of naar dieren: ken jij wezens die nog beter zijn afgestemd op de emoties van anderen?

Je kan leren iemands energie te scannen, het is alsof je een onzichtbare antenne uitschuift en voelt wat er aan de hand is. Je houdt geen controle op wat je voelt en stuurt je bewustzijn in de richting van degene die je wilt scannen, je krijgt altijd informatie. Je gaat van hun kruin naar hun tenen en scant de gedachten, gevoelens, gedrag, gezondheid enz….Je kan vrij snel de emoties oppikken en je kan ook direct vertellen in welke stemming iemand is, hoe ver die persoon van jou verwijderd is, het maakt niet uit. Je doet dit uiteraard nooit uit ongezonde nieuwsgierigheid, om aan derden mee te delen, of die informatie te misbruiken. Het is ook altijd belangrijk je eigen intenties te onderzoeken en of dit een meerwaarde is en bijdraagt om iemand te kunnen begrijpen. Ook in een reading is dit een belangrijk gegeven: draagt het bij in het verduidelijken waarom iemand vb afstand houdt in een contact, een relatie.
Het kan dus in vrijwel elke relatie bijzonder waardevol zijn om iemands emoties op te pikken. Zeker in partnerrelaties kan het heel wat misverstanden voorkomen. Er zijn natuurlijk ook minder voor de hand liggende positieve effecten als je emotioneel afgestemd bent.
Waarschijnlijk heb je al eens gehoord over oosterse zen-filosofie? Een van de basisbeginselen is het belang van het hier en nu, waarbij je bewust bent van wat er op dit moment gebeurt.
Voor emotionele afstemming is het belangrijk dat we volledig in het moment opgaan, zodat we een heel hoge energievibratie kunnen oppikken.

Als we op dat bewustzijnsniveau functioneren, kunnen we een veel dieper inzicht verkrijgen over degenen met wie we omgaan. We kunnen dan veel invoelender reageren op de veranderingen bij iemand, en daarnaast krijgen we de kans anderen beter tot hulp te zijn omdat we weten hoe ze op dat moment werkelijk aan toe zijn.

Mieke Moon Box 49
www.miekecoigne.com