Feng Shui  (1)

Feng ShuiIntroductie 

Feng Shui is uitgesproken als Foeng Sjoewee, en het is een oude Chinese methode voor het construeren en optimaliseren van woningen en kantoren om gezondheid, welvaart, geluk en harmonie te creëren en te stimuleren. Het omvat architectuur, stadsplanning, interieur design en tuin design. Het houdt in dat je gebruik maakt van bepaalde objecten, structuren, materialen, en kleuren op een specifieke plek om optimale energie te creëren. 

Binnen Feng Shui wordt ervan uitgegaan dat de wereld, de mens en de natuur verbonden zijn met elkaar door middel van universele energie. Deze energie staat bekend als Chi. In India wordt deze levensenergie Prana genoemd en in Japan Ki. Oosterse praktijken zoals shiatsu, acupunctuur, en Chinese kruidengeneeskunde zijn gebaseerd op de stroom van Chi in het lichaam. In deze praktijken als met feng shui, is het de bedoeling dat de energie vrij kan stromen. Want geblokkeerde stromen of stilstaande energiestromen creëren disharmonie. De stroom van energie door de wereld is te vergelijken met water of wind die door een ruimte kan stromen.  

Daar komt ook de naam Feng Shui vandaan. Feng betekent wind en Shui betekend water. Uit dezelfde Chinese filosofie heb je yin en yang. Yin en Yang kennen we vaak van het Yin-Yang teken. Het symboliseert twee tegengestelde krachten die eigenlijk elkaar aanvullen, van elkaar afhankelijk zijn, verbonden zijn, en deels uit elkaar bestaan.  

Feng dat wind betekent, wordt gezien als yang. Yang is gedefinieerd als verlichtend, dynamisch, actief, de zon, beweging en warmte. Water wordt gezien als Yin, en Yin staat voor duisternis, ontvangend, passief, de maan, stilte, en kou. Op een bepaalde manier zijn we ook verbonden hiermee. Onze lichamen bestaan uit 70% water en we ademen de wind in en wanneer we uit ademen creëren we wind. 

Het is de bedoeling dat Yang en Yin in een bepaalde balans zijn in je huis en op kantoor. Thuis zou je voornamelijk een Yin energie willen, dat staat voor rust en kalmte. Zeker in je slaapkamer is dat wat je wenst. Terwijl Yang energie wenselijker is op kantoor en je werkruimte. Hoewel te veel dus ook niet goed voor je is. Te veel Yang energie kan bijvoorbeeld ertoe lijden dat je niet kunt stoppen met werken. 

Feng Shui vindt zijn oorsprong ongeveer 6000 jaar geleden, maar de geschiedenis is niet eenduidig en vooral gehuld in mysterie en mythes. Een theorie is dat oude Chinese sjamanen de energie van mensen konden zien veranderen op basis van waar ze gingen zitten.  

Hoe dan ook is het een lang bewaard geheim gebleven. Het is namelijk een lange tijd exclusief gehouden voor de machthebbers. Feng Shui meesters mochten alleen advies geven aan de rijken en van adel omdat zij geen concurrentie met het volk wilde hebben.  

Vanaf 1950 dat Feng Shui een intrede maakte in de rest van de wereld. Dat kwam omdat Chinese zakenmannen Feng Shui meesters inhuurde voor hun gebouwen in andere landen. 

Volgende deel in wat jij kan doen thuis of op je werkplek met Feng Shui.

Namasté Shanti

Top-paragnosten Box 21