Frequenties

Frequenties Frequenties. Hoe bewust of onbewust we ervan kunnen zijn, we maken voortdurend frequenties. Eigen aan onze ‘aardse’ oordelen, labelen we anderen met een hoge of lage frequentie of bewustzijn. Daar mogen we eigenlijk mee stoppen omdat ik ervaar en waarneem dat het nergens over gaat, en dat het slechts bijdraagt om dualiteit in stand te houden.
De vraag is eerder wat een ieder van ons bijdraagt aan het veld van de menselijke activiteit. We maken voortdurend frequenties door onze gedachten, onze gevoelens, onze woorden, onze gedragingen, onze dromen, onze doelen, onze wensen. Er is, zoals ik dit waarneem bij mezelf en anderen, niet één frequentie waarop we zijn afgestemd. Precies omdat er zeer vele frequenties zijn.
Frequenties verklaren vanuit het beoordelen van jezelf en anderen is een zeer verraderlijk gegeven. Frequentie IS en kan je niet voor de gek houden. Vertellen dat je in een hoge frequentie zit is al een list op zichzelf, een list van het ego. Ik ervaar het altijd als heel apart dat ik heel veel mensen hoor praten over hun frequentie en hoe de frequentie van anderen is. Het wordt vaak gebruikt als een manier om zichzelf te vergelijken met anderen. Goed voor het ego. That’s all.
Om een oprechte en waarachtige energiefrequentie te hebben, moet je afgestemd zijn op je gevoel. Hiervoor bestaan geen cursussen omdat het helemaal over jou, je gevoel en je integriteit gaat.
Frequentie gaat niet over hoe laag of hoe hoog je energiefrequentie is, maar hoe integer en waarachtig je met jezelf omgaat. Eerlijkheid creëert een trilling die zegt dat je integer, betrouwbaar bent en je vertrouwen waardig bent. Je bent iemand op wie iemand kan vertrouwen.
En dat is een frequentie die door intuïtieve frequentielezers gemakkelijk herkend wordt. Je laat alle verwachtingen los en stemt je af op je gevoel over de ware aard van iemands intentie. Oprechte frequentielezers zijn eerlijk ten opzichte van zichzelf en anderen, want zowel eerlijkheid als integriteit is vereist om deze vaardigheid te leren.
Hoe oprechter je integriteit is, hoe meer de vele poorten van ‘kennis’ en de echte waarheden van het bestaan worden onthuld.
Hoe meer verantwoordelijkheid we bereid zijn te nemen voor de waarheid dat wijzelf de machtigste scheppers van ons leven zijn, hoe groter de waarheden die we zullen kunnen aanvaarden en naar kunnen handelen.
We hebben echter nog heel wat te ontdekken over wie we werkelijk zijn, voordat we een betere werkelijkheid kunnen creëren over wie we zijn met de frequenties die wij zelf kiezen.
In theorie lijkt het zeer gemakkelijk te zijn, maar dit is het helemaal niet, omdat we voor gigantische uitdagingen staan spirituele Old Age oude onwaarheden los te laten. Eigenlijk mogen we alles gaan loslaten.
Hoe meer we bereid zijn om onszelf echt te ontmoeten, hoe gemakkelijker het wordt om onze houding van slachtofferschap op te geven. We laten machteloosheidgevoelens los omdat we bewuster elke ervaring doorleven en -voelen.
Als we stoppen met onze persoonlijke angsten en wanhoop toe te voegen aan de collectieve gedachtevorm, onszelf als schepper van onze eigen frequentie te zien, kunnen we de onbeperkte potentie van het veld van vormende energieën gebruiken hoe we dit zelf kiezen.
Tot op heden gebruiken we die creatieve vrouwelijke energie slechts voor een zeer klein percentage, omdat we nog steeds aangesloten zijn op een door macht en controle overheersende bio-computer.
De stekker van de bio-computer uittrekken en de stekker aansluiten op ons hartenbrein, leidt ons zonder omwegen, afleidingen en valse onwaarheden, te herinneren wie we zijn en wat we hier komen doen.

Inspirerende lichtgroet
Mieke Box 49