Heling in relaties

Heling in relatiesHeling in relaties. Het is soms moeilijk om op een andere manier naar relaties te kijken als relaties pijn naar boven halen. Er wordt wel gemakkelijk aangenomen dat iemand anders pijn veroorzaakt, terwijl het vaker niet-verwerkte pijn uit het verleden.

Onderzoek je huidige relaties. Voel je je er tevreden mee? Ieder mens in ons leven is een reflectie van een aspect van onszelf.

Het is waardevol om te zien welke kwaliteiten in jou een ieder van hen vertegenwoordigt.

Als bepaalde relaties moeizaam verlopen, kan een dieper onderzoek ons heling brengen in deze relaties. Dit leidt vaak tot innerlijke heling in onszelf, waardoor deze relaties op een positieve manier kunnen veranderen.

Een boeiende oefening is om na te gaan met welke relaties je kunt onderzoeken waar er mogelijk verandering wenselijk is.

Neem een groot blad papier en maak een lijst van de personen die een belangrijke rol in je leven spelen.

Schrijf naast de naam van verschillende mensen op wat je welke als hun belangrijkste kwaliteit ziet.

Als je hiermee klaar bent, bekijk dan de lijst met die kwaliteiten en onderzoek in welke mate ze op jou betrekking hebben.
Iedereen die belangrijk is in je leven vertegenwoordigt een belangrijk aspect van jezelf.

Richt je aandacht op ieder van die personen die belangrijk zijn in je leven. Is er iets wat je met betrekking tot die persoon zou moeten doen? Indien dit zo is, bedenk dan wanneer en hoe je verandering gaat aanbrengen. Als er iets is wat anders zou moeten in een relatie, ga dan na hoe die verandering alle aspecten van je leven zal beĆÆnvloeden en zorg ervoor dat je er een goed gevoel aan overhoudt.

Je kunt wachten tot er iets van de ander of anderen komt, en koppig vasthouden aan gedachten dat de ander iets moet ondernemen. Op die manier verandert er niets. Het is altijd het ego dat ons op een verkeerd been zet. Heling staat dan heel ver af van hetgeen bijdraagt aan de verandering. Heling en vergeving zijn twee sleutel-acties die ons dichter naar onze liefdeskracht leiden.

Warme hartegroet
Mieke Box 49