Het kymische huwelijk

Het kymische huwelijk Het kymische huwelijk vindt plaats als verschillende zielsdelen tot een totaalwezen samensmelten. Dit huwelijk is alleen mogelijk binnen ons laatste aardse leven. De ontmoeting met jouw tweelingziel is intens en allesoverheersend, het gevoel van ‘ik ben jou en jij bent mij’. In een hogere sfeer zijn jullie, al dan niet met andere broeder/zusterdelen, reeds tot een totaalwezen samengesmolten en ervaar je al de androgyniteit. Nu volgt nog het aardse samengaan.

Het gevoel van eenheid ervaar je als heel intens tegenover je geestelijke familie, die bestaat uit je Hogere Zelf en verschillende vrouwelijke en mannelijke zielen, die oorspronkelijk één waren. Dit betekent dat je, voor je de dualiteit inging, alle leden van de zielenfamilie één enkele androgyne godheid waren. Een hoogontwikkeld wezen dat ervoor gekozen heeft de ervaringen van polariteit, dualiteit en vergetelheid te doorlopen.

Het gevoel van één-zijn dat je overvalt, openbaart zich wanneer een ziel naar het einde van de aardse incarnatiecyclus verlangt. Het is eigenlijk de celherinnering aan een zijnstoestand waarin je een nog niet opgedeeld androgyn lichaam had. Het woord dualiteit was een nog ongekend begrip.

Zo ontstaat de herinnering aan een gevoel waarbij je jezelf ‘heel’, ‘compleet’ hebt ervaren. En dat was het teken dat het tijd werd je samen te brengen met je zielenfamilie. Voor je aardse incarnatie glijd je met je fijnstoffelijke zielenbroer of -zus naar de aarde. Je registreert deze omwisseling niet, maar denkt dat je je leraar bij de hand hebt.
Eerst doorloop je een proeftijd en in die tijd kun je laten zien dat je klaar bent voor deze stap en moeite wilt doen je te gedragen als een bewust ontwaakt mens, die de verantwoordelijkheid voor zichzelf neemt.
Je ervaart een sterker zielsvermogen, meer balans en wijsheid van je ziel als het kymische huwelijk is voltrokken. De kringloop van het steeds maar weer geboren worden in de dualiteit stopt. Je hebt het en na de laatste incarnatie begin je aan je terugweg naar de goddelijke bron.

Aangezien we ons in een opstijgende tijdsfeer bevinden, ervaren we een gigantische druk op onze psyche. Onze ziel verlangt naar het einde en wil dat we ontwaken en vanuit zelfliefde voor onszelf zorgen. Onze ziel zal ons zolang onder druk zetten tot we bereid zijn de verantwoordelijkheid voor onze gevoelens, emoties en gedachten te nemen. Onze ziel leidt ons naar onze ware goddelijke essentie, naar de Godin en de God die sluimert in ons.

Hartegroet
Mieke