Hoe kijk jij ?

Hoe kijk jijHoe kijk jij ?. Ik start dit blog met een reflectiemoment. Neem even de tijd om naar binnen te gaan en voel in op het volgende, neem waar en blijf bij de waarneming en het gevoel.

‘Hoe kijk jij naar de wereld?’
‘Hoe voel jij je in de wereld?’
‘ Hoe kijk jij naar jouw wereld?’
‘ Hoe voel jij je in jouw wereld?’

Wat je waarneemt en voelt is jouw waarneming en gevoel. Wat je waarneemt en voelt kan een scala van gevoelens en emoties laten zien. Meestal volgt bij wat je waarneemt en voel een oordeel. We staan er niet bij stil hoe we over alles gemakkelijk oordelen. Een heel mooi en diep openhartig gesprek met een dame, bracht me op de idee om dit blog te schrijven. We hadden het over ‘oordelen’ en hoe wij ook echt dienen te waken dat we uit niet verzanden in het vellen van oordelen. Bewust zijn dat we zo snel in oordelen landen is de eerste stap naar waarnemen.

In ons werk is het de bedoeling klanten naar diepere inzichten te leiden zodat ze zelf de conclusie kunnen nemen om stappen te zetten in hun bewustzijnsgroei. We hoeven ons niet bemoeien met hun keuzes, oordelen vellen en zeker niet het gevoel geven dat hetgeen ze voelen verkeerd zou zijn.

We kunnen pas zuiver informatie delen als we vanuit een hogere frequentie het werk doen en niet afdalen in aardse conclusies, meningen, gedachten en visies die ook nog eens gestoeld kunnen zijn op projecties.
Wat is dé waarheid over iemands zielsblauwdruk en iemands spirituele weg? Welke rol we ook innemen, we hebben allen een kijk op de wereld, op onze wereld, we hebben allen emoties te verwerken die we bij onszelf mogen verwerken. Het wordt zo gemakkelijk een smeltkroes en dat is heel verwarrend voor klant, omdat een klant die al behoorlijk in een hoger bewustzijnsproces zit, dit niet als respectvol ervaart.
We menen dingen te zien en wat we zien wordt beoordeeld of veroordeeld. Maar het oog dat oordeelt is meestal heel hardvochtig voor zichzelf. Het ziet enkel beelden van het zelfgekwelde innerlijk dat naar buiten toe wordt geprojecteerd. En dit wordt dan helaas als dé waarheid neergezet.

De waarheid is dat het schokkend kan zijn dat hoe iemand kijkt en ziet bepalend is voor hoe en wie je bent. Het onderzoeken van de eigen wijze van kijken is best een boeiende manier om aan innerlijk werk te doen.
Kijk je onverschillig, hebzuchtig, hardvochtig, verbitterd, wrokkig, betweterig, oordelend, denigrerend, almachtig, gekwetst…?
Iemand die vanuit een liefdevolle kijk leeft, zoekt een weg naar helder kijken, raakt niet afgeleid door het web van macht en beheersing. Het oefenen in een op een liefdevolle manier naar de wereld kunnen kijken, naar mensen kunnen kijken dat verder reikt dan de oppervlakte.
Naar elkaar kijken vanuit schuld en oordeel mag worden losgelaten. Kijk je door de ogen van mededogen dan kijk je verder dan wat je op het eerste gezicht ziet. En daar ontstaat de diepste verandering. We kunnen elkaar helpen om vanuit liefde te kijken naar elkaar door aannames, invullingen en oordelen los te laten.

©Mieke
Warme hartegroet
Mieke Box 45