Je zonneteken, je levenskracht

Je zonneteken, je levenskrachtJe zonneteken, je levenskracht. We hebben allemaal een zonneteken, hetgeen betekent dat je exact op die dag en dat uur en op die plek geboren bent. Je zonneteken weerspiegelt de drang om je zelf uit te drukken. De Zon staat voor je ontdekkingsreis om je op een authentieke manier uit te drukken en dat gebeurt door het teken waarin jouw Zon staat. Je zonneteken staat ook in een huis en elk huis staat voor een bepaald gebied.

De kwaliteit, de polariteit en het element waarin de Zon staat hebben een bepalende en zeer krachtige invloed op de aard van de manier waarop iemand zich uit.

In negatieve betekenis kan de zelfexpressie onderdrukt zijn door levensomstandigheden. Dan uit iemand zich niet vanuit zijn zonneteken. In het positieve geval leeft iemand vrijuit vanuit zijn zonneteken. Maar er speelt uiteraard ook veel meer mee dan een zonneteken.
Bijvoorbeeld waterige zonnen hebben meer moeite om boosheid te uiten en leiding te nemen. Daarentegen hebben vurige zonnen het niet moeilijk om hun boosheid te uiten en nemen wel graag de leiding. Aarde zonnen zijn van nature uit niet agressief en luchtige zonnen kunnen afhankelijk van een situatie wel assertief zijn. Vurige zonnetekens zijn Ram, Leeuw en Boogschutter. Aarde zonnetekens zijn Stier, Maagd en Steenbok. Lucht zonnetekens zijn Tweelingen, Weegschaal en Waterman. Water zonnetekens zijn Kreeft, Schorpioen en Vissen.

Een Zon is een hoofdteken en het meest expressieve in elke elementengroep. De Zon laat ons zien hoe iemand omgaat met teleurstellingen bijvoorbeeld.

De Zon symboliseert de autoriteit in de vorm van de vader als ouder, of andere belangrijke mannelijk invloeden. De Zon is het creatieve principe dat zichtbaar wordt gemaakt door het element waarin ze staat en de manier waarop deze vorm wordt gegeven.
De Zon geeft ook aan hoe goed het mannelijke, actieve deel van de persoonlijkheid kan stromen. Deze energie maakt deel uit van de psyche van mannen en vrouwen én vult de vrouwelijke energiestroom aan.

Een geboortechart van iemand enkel interpreteren vanuit het zonneteken doet iemands totale wezen onrecht aan, dat is wat ik helaas zeer vaak waarneem.

Ik herinner me in het verleden dat ik me bijna schuldig voelde, omdat mijn zonneteken in Ram staat. Ik zou me bijna gaan verdedigen zijn dat ik geboren ben aan het staartje van Ram, ondanks dat ik zeker wel mijn vurige temperament herken. Agressie kan evenwichtig zijn en agressie kan onevenwichtig zijn. En dat speelt bij elk Zonneteken.
Er zijn geen goede of slechte Zonnetekens. Dat is wat onwetendheid van waaruit oordeelsvorming gecreëerd wordt. Oh jij bent een Ram, nou dan zal je wel een agressief, koppig en egoïstisch mens zijn. Hiermee kwets je mensen zeer onnodig en is heel jammer.
Ik hoor die vraag ook vaker bij consulten. Hij of zij is een… dus ja, dan zal hij of zij wel zo zijn. En met dit beeld stap je dan in een vriendschap of relatie. En voor je het weet heb je een vriendschap of relatie vanuit dit denkbeeld helemaal vastgezet én kan je elkaar lekker om de oren slaan. Dat kan nooit het doel zijn of wel?

Wil je jezelf en de mensen om wie je geeft echt ZIEN zoals ze werkelijk ZIJN, dan kan astrologie zeker krachtige inzichten geven. Het kan een instrument zijn om aan jezelf te werken en vanuit je goddelijke essentie te leven.

©Mieke

Warme hartegroet
Mieke Box 45