Jouw unieke weg

Jouw unieke wegLangzaam maar zeker wordt het duidelijker voor je wie je bent en hoe het leven in elkaar steekt. Ook al zet je verdere stappen, nieuwe inzichten verinnerlijken in het dagelijks leven vragen tijd, rust en ruimte.

Bewust worden is voor elke mens anders. Elke mens heeft in dit proces een eigen instapmoment en legt zijn eigen unieke weg af, een weg die voortkomt uit de keuzes die deze mens gedurende zijn levensloop heeft gemaakt.

Er is dus geen pasklaar antwoord te geven en het hoeft evenmin. Het lijkt anderzijds allemaal wel eenvoudiger dan het op het eerste gezicht lijkt. Niemand hoeft precies hetzelfde te doen als de ander. Niet iedereen hoeft op hetzelfde moment een zeker punt in ontwikkeling bereikt te hebben.

De vrijheid van ieder mens betekent dat je alles zelf kan en mag bepalen. In dat opzicht bezitten we meer vrijheid dan we voor mogelijk houden.

In deze tijd worden we uitgedaagd ons hier nog meer bewust van te worden en voluit te leven. Om tot bewustwording te komen mogen we ons de vraag stellen in hoeverre we echt voluit durven te leven? En in welke mate we onszelf beperken? Voluit leven kunnen we alleen als we ons bewust zijn van onze eigen mogelijkheden hiertoe. Voor iedereen is dit verschillend dus het heeft geen enkele meerwaarde om dit voor de ander in te vullen. De ene voelt zich voluit leven door vaak op vakantie te gaan, de ander weer door vaak met vrienden uit te gaan en anderen voelen zich goed door regelmatig retraites te doen in een klooster. Helaas wordt door de maatschappij voorgeschreven wat dé beste manier is om voluit te leven.

Ieders leven heeft zich op een bepaalde manier ontwikkeld en dat is het dan, denk je misschien? Het is ook heel begrijpelijk, want in het verleden was het echter niet zo gebruikelijk hier veel aandacht aan te schenken.
Je kan je ook de vraag stellen of en in hoeverre angsten een rol spelen en je blokkeren om in volle vrijheid te leven.

De meeste mensen gaan al dan niet gebukt onder een vorm van angst. Eigenlijk kan je je zelfs die vraag stellen of er überhaupt wel één mens is zonder angst?!?

Juist die angst zorgt ervoor dat je niet vrij en voluit kan leven en angst is een belangrijke oorzaak dat je niet durft te leven. Angst beperkt je levensstroom en als dit je leven op een zodanige manier beperkt, zal deze angst ook overwonnen moeten worden. De vraagt dient zich aan wat je er dan daadwerkelijk mee kan bereiken. Je wil toch wel weten of je inspanningen wel de moeite waard zullen zijn. Je wil de garantie en de zekerheid, niet?

Het zal duidelijk zijn dat als je blokkerende angsten aanpakt, de kwaliteit van je leven zal verbeteren. Wie wil er nu niet zorgeloos en vrij leven? We moeten onszelf om dat te realiseren gaan bevrijden van onze beperkende gedachten en overtuigingen. Er is dus veel meer mogelijk dan je denkt.

De weg van bewustwording leidt naar zelfverwerkelijking van je Hogere Zelf en onderweg komt je als vanzelf je angstblokkades tegen, die je kan oplossen. Door angsten onder ogen te zien, ze los te laten en ze in het licht te zetten, zullen die angsten door het licht getransformeerd worden. Met liefde wordt alles geheeld en de weg vrijgemaakt worden naar je Ware Zelf.

Eigenlijk zitten we nu nog in een behoorlijk strak patroon van leven. Een leven dat gebaseerd is op overtuigingen die uit de illusie van het aardespel voortkomen. Onze verhoging in trillingsfrequentie op aarde verandert vanuit de 3de dimensie naar de 5de dimensie. Openheid van zaken is noodzakelijk om de mensheid hiervan bewust te maken. We moeten allen wakker worden en beseffen dat er een andere realiteit aan het ontstaan is en dat de illusie van ons bestaan aan het afbrokkelen is. Een gevolg hiervan kan uiteraard zijn dat we ons eerder angstiger en onzekerder in ons leven gaan voelen dan dat we er meer voluit durven te leven.

Het moment dat het vertrouwde wegvalt, lijkt de toekomst één zwart gat, waar niemand direct raad mee weet. Maar we mogen gerust zijn, alles wat gebeurt is noodzakelijk en dient onze evolutie. Alles heeft zijn doel, niets gebeurt zomaar. Laat je dus niet door angst meenemen, blijf rustig betrokken met je eigen proces, je eigen weg van bevrijding om voller te gaan leven. En zoals ik reeds geschreven heb: het is jouw pad, jouw weg en laat je nooit vertellen dat je het fout doet, of dat je het anders zou moeten doen.
Durf het voor mogelijk te houden dat iedereen verborgen talenten en mogelijkheden in zich heeft en durf nieuwe andere keuzes te maken. Durf de volledige verantwoordelijkheid nemen voor jezelf én je leven. Durf je volledig voor het licht en waarachtige liefde open te stellen. De liefde wijst je de weg, en is je kompas. Durf je steeds meer vrij te maken van beperkende overtuigingen. Durf naar jezelf te kijken en ook je schaduwkanten naar boven te brengen. Weet dat schaduwkanten hun kracht verliezen op het moment dat jij ze accepteert en integreert in wie je werkelijk bent.

Door de tijd heen zijn we als het ware in stukjes verdeeld geraakt en dienen die stukjes weer tot eenheid terug te brengen. Het is mooi als we die eenheid met ons Hogere Zelf en met de Bron bereikt hebben, want dan is het reisdoel van onze ziel gerealiseerd. Het spel van de aarde heeft dienst gedaan als ‘ decor ‘ om die reis te maken. Aan het einde van deze reis zijn we verlicht en niet meer karmisch aan de aarde gebonden. Tot die tijd zijn we op pad en zullen we onderweg steeds meer ‘ spelregels ‘ ontdekken. En elke keer zal er in het ‘ spel ‘ een nieuwe fase van ontwikkeling ingebouwd worden. Op die manier worden we op onze reis ondersteund en gaan we vooruit.
Niets staat dus stil! Er is altijd beweging, er is telkens een cyclus van dood en wedergeboorte, met name verandering in bewustzijn.
Eigenlijk houden we nooit op met leven, alleen onze vorm verandert. We zijn allen druppeltjes van de oceaan en de druppel zal weer terugkeren naar de oceaan, maar niet voordat de druppel zich bewust is geworden van al zijn eigenschappen die overeenstemmen met de eigenschappen van het water van de oceaan.
Dit geldt voor iedereen. Met dit bewustzijn kunnen nieuwe deuren voor je opengaan, nieuwe wegen van ontwikkeling in je leven op je pad komen. Erover lezen of praten is niet voldoende, je moet ook aan de slag en ernaar handelen. De kennis en inzichten die je opdoet mogen zich een weg zoeken naar je hart en in een later stadium naar je ziel. De weg naar innerlijke wijsheid wordt op die manier afgelegd. Het blijven steken in mentale kennis werkt niet langer. Geef jezelf de tijd om nieuwe inzichten te verwerken, te integreren zodat je er ook naar kan leven. Je verstand kan nog wel eens twijfelen, maar je gevoel doet dit niet: je gevoel weet het zeker, omdat het werkt vanuit je hart dat altijd de waarheid kent.
Moet het allemaal zo zwaar zijn of worden? Neen, dit kan ook spelenderwijs. Het levensspel mag met veel plezier en humor gespeeld worden, en ook dat zal bijdragen aan een beter gevoel. En dit maakt ook deel uit van voluit leven.
Rest nog dit: durf je te leven? Durf je de nog onbekende gebieden in je bewustzijn verkennen en nieuwe paden in te slaan? Durf je je belevingswereld te verruimen en je vrolijk, vrij en zonder zorgen op onbekend terrein te begeven?
Ben jij klaar voor een nieuw avontuur?

Elisabeth Kübler-Ross (Zwitsers/Amerikaanse psychiater en stervensbegeleidster (1926-2004)
‘Pas als we werkelijk weten en beseffen dat we op aarde een beperkte tijd van leven hebben en dat we hoegenaamd niet kunnen zeggen wanneer onze tijd om is, zullen we ermee beginnen elke dag ten volle te leven, als was het de enige dag die we hadden. ‘
Warme groet
Mieke Moon Box 49
www.miekecoigne.com