Krachtige werking van reflexologie

Krachtige werking van reflexologieKrachtige werking van reflexologie. Reflexologie levert een zeer positieve bijdrage aan onze gezondheid. Het doel ervan is niet alleen de circulatie van het bloed door de benen naar het hart te stimuleren, maar ook afvalstoffen die zich hebben opgehoopt te verwijderen. Wist je dat er in onze voeten ruim 7000 zenuwen zitten, waardoor het openen en vrijmaken van zenuwbanen bevorderd wordt?
Positieve energieën worden in het lichaam vrijgemaakt en ook zijn die energieën niet zichtbaar, ze zijn er wel degelijk.
Elk levend wezen wordt omringd door een uniek elektromagnetisch veld. We hebben zowel een levenskrachtlichaam als een fysiek lichaam. We nemen deze levenskracht op via vers voedsel, diepe ademhaling, aanraking en via de voeten. De levenskracht is een onzichtbare blauwdruk van het hele lichaam.

Tijdens een of meerdere reflexologiebehandelingen kan het lichaam van een cliënt genezing of heling creëren, waarbij het door de helende intentie van de reflexoloog wordt afgestemd op een ordelijker energie.
Het reorganiseren van de lichaamsenergieën door behandeling met reflexologie en de intentie te genezen vormen een krachtig gereedschap voor genezing.

We weten dat de elektromagnetische velden van mobiele telefoons en computerschermen de gezondheid kunnen schaden. Dagelijks worden we blootgesteld aan deze energie. Sommige mensen hebben heel veel last van elektromagnetische gevoeligheid zoals misselijkheid, hoofdpijn, spanningen, vermoeidheid, duizeligheid, spierpijn.

Reflexologie is bedoeld om de energiebanen in het lichaam te deblokkeren, zodat het natuurlijk evenwicht hersteld kan worden.
Gezondheid is dus een kwestie van het in evenwicht brengen van een aantal factoren in het leven. Waar we ons lichaam aan blootstellen, wat we erin stoppen, erop smeren, zijn factoren die onze gezondheid kunnen belasten.
Reflexologie is een holistische benadering van gezondheid. Je kunt zelfs dagelijks alle punten van je voeten zelf behandelen door op een diepere manier je voeten te masseren, traag over een halve bezemsteel te stappen en bij elke stap even stil te staan, je voeten onder handen laten nemen door een reflexoloog.

Naast de voeten, zijn er ook de reflexpunten op de handen, de oren en het gezicht.
Onderzoek heeft aangetoond dat reflexologie zowel spanningshoofdpijn als migraine kan verlichten. Chronische obstipatie kan ook heel goed verholpen worden met reflexologie, vrouwenkwalen als menstruatiepijnen, cysten en gezwellen, endometriose, vleesbomen, bekkenontsteking, onvruchtbaarheid worden heel goed behandeld via flexologie. Er werden ook onderzoeken verricht naar het behandelen van diabetes mellitis type 2 en ook hierbij blijkt uit onderzoek dat de combinatie van reflexologie en een gezonde levensstijl de suikerspiegel veranderde in positieve wijze.
Er zijn ook enkele contra-indicaties met name bij een prille zwangerschap. De behandeling kan opgestart worden vanaf 14 weken. In het begin van een zwangerschap zoekt het lichaam zijn natuurlijke evenwicht. Een reflexoloog houdt ook altijd rekening met eventuele medicijnen die een cliënt gebruikt en met de bijwerkingen die ze kunnen hebben. Belangrijk is dus in het voorgesprek de reflexoloog in vertrouwen te nemen met betrekking tot je medische voorgeschiedenis en uiteraard de klacht te formuleren.

Heel veel jaren geleden nam een reflexoloog mijn voeten in handen. Ik was haar proefkonijn voor haar afstudeerproject. Ik was toen ongeveer 26 en ik kende toen helemaal niets van dit vak. Ik geloofde pas na een bezoek van mijn gynaecoloog dat zij wel degelijk gelijk had met de informatie die ze me op gepaste wijze aanreikte. Omdat ik intuïtief voelde dat er toch iets niet lekker zat. Pas na een tijdje ben ik zelf bij de Sorag Akademie de opleiding tot reflexoloog gaan volgen.
Ons lichaam herbergt een zeer diepe wijsheid! Tijd om daarnaar te gaan luisteren.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 49