Kwetsbaarheid en gevoeligheid in de relatie

Kwetsbaarheid en gevoeligheid in de relatieKwetsbaarheid en gevoeligheid in de relatie. Door de sterk toenemende bewustzijnsgolven worden komen in relaties patronen aan de oppervlakte dewelke om doorbreken van patronen en diepgaande verandering vraagt.
Het is voornamelijk in een intieme relatie dat ieders gevoeligheden naar boven komen en die gevoeligheden zijn voor iedereen anders. De ene wordt heel onrustig bij teveel nabijheid, terwijl de ander angstig en onrustig wordt bij teveel distantie. De ene heeft de neiging zich uit de verbinding terug te trekken als het in een situatie nodig is emoties/ gevoelens te delen en de ander ervaart het delen van emoties/ gevoelens als een basis om verder te kunnen.
Het delen van emoties/ gevoelens lijkt voor sommigen heel evident en voor anderen bijna ‘ gevaarlijk ‘, want je zou wel eens gekwetst kunnen worden. Als er iets is wat in een relatie onmogelijk is, is niet gekwetst worden. Om de eenvoudige reden dat we vaak oude gekwetstheden nog niet hebben verwerkt en die meestal in een intieme relatie aangeraakt wordt. Er wordt dan meestal gezegd dat het de fout is van de partner zich gekwetst te voelen.
Partners hebben hun eigen gevoeligheden en als dit niet met elkaar wordt gedeeld kunnen partners op elkaar reageren als vuur en water. Ieder ziet de ander zijn gevoeligheden als een afwijking, een probleem, een tekortkoming tot zelfs een zwakte. Ieder kan reageren op de ander en ervan overtuigd zijn dat hun manier de enige juiste manier is. Ieder kan proberen de ander fout te laten zijn door hen te zeggen dat het helemaal hun probleem is en niet het jouwe.
Het is dus heel verleidelijk om ‘ gevoeligheden ‘ van de ander als een probleem te zien die ontwikkeld werden in de jeugd.
Onderzoek eens bij jezelf en eventueel samen ( liefst ook samen ) welke verschillende gevoeligheden jullie hebben en hoe dit een effect heeft op jullie relatie. Zoek een paar van die gevoeligheden waar jullie voortdurend tegenaan lopen, voor ruzies en conflicten zorgen, vb rond afstand en nabijheid.
Kan je de positieve waarde zien van jullie individuele gevoeligheden? En nog veel belangrijker , hoe kunnen jullie die gevoeligheden ombuigen naar een manier waarop meer vertrouwen in verandering, transformatie en hercreatie.
Onderzoek samen hoe jullie samen balans kunnen creëren, niet om elkaar te conditioneren, maar elkaars gevoeligheden ruimte te geven waaruit weer iets nieuws kan ontstaan.
Eigenlijk laten jullie gevoeligheden een belangrijk aspect in de relatie zien. Een relatie is geen synoniem voor symbiose, claimen, bezitten, controleren maar houdt in dat er perioden zijn van nabijheid en ook behoefte aan afstand. Afstand betekent niet uit de verbinding gaan, dan wel de behoefte om op zichzelf te zijn, dingen te ondernemen met vrienden, collega’s of alleen. Een gezonde relatie impliceert een samen – ik en jij – en eveneens het behouden van ieders individualiteit. Hoe meer dit inzicht er is, hoe groter de kans is dat een relatie harmonieus gedijt in een sfeer van vertrouwen in verbinding.

Warme hartegroet
Mieke Box 49
www.miekecoigne.com