Leven in een levendig lichaam

leven in een leven Leven in een levendig lichaam- emotioneel lichaamswerk en wat het voor mij heeft veranderd
In mijn gesprekken met cliënten aan de lijn, verwijs ik soms wel eens mensen naar emotioneel lichaamswerk ( bio-energetica, Reichiaans lichaamswerk, Posturale Integratie…) omdat ik vanuit deze beroepsopleiding ervaren heb dat ons lichaam een ‘ bevroren’ geschiedenis in ons draagt.
En soms al sinds kindertijd….zeker voor de oudere generatie. We wijten vaak stramme spieren aan ofwel de leeftijd, want dat past binnen het plaatje van de verwachtingen, ofwel een familiaal of overgeërfd probleem enz…
Gelukkig krijgen onze kinderen nu meer ruimte om zich te uiten, meer vanuit verbinding te zijn wie ze zijn. Wij werden nogal eens op een stoel verbannen, om stil te zijn, rustig, beleefd, aangepast, met twee woorden te spreken, kortom: het contact met onszelf waren we doorheen de jaren wel verloren geraakt.
Emotioneel lichaamswerk vindt haar oorsprong in de werken van Dr.Wilhelm Reich en Alexander Lowen en is een diepwerkende therapeutische methode waarin lichaamsoefeningen, ademwerk, ontspanningsoefeningen, stemwerk, ontladingsoefeningen, dans en beweging, meditatie, de basisingrediënten zijn, met het doel vrij te kunnen stromen in een levendig vitaal lichaam waardoor ook alle vastzittende gedachten, overtuigingen veranderen op een positieve manier.

Na mijn opleiding als relatietherapeute heb ik twee jaar de opleiding emotioneel lichaamswerk gevolgd en ik herinner me hoe vaak ik met mijn valiesje wou weglopen…ik had door mijn leven geleerd me netjes aangepast te gedragen, het ene woord niet hoger dan het andere…terwijl ik net iemand ben die bruist van leven, het vaak niet eens was met wat ik opgedrongen kreeg, of iemand echt niet goed voelde en ik toch verplicht werd als jonger kind lief te zijn. Mijn groei uit de verbinding als kind tot jong-volwassene werd een feit. Stap ik dan nog eens in een huwelijk waarin dit patroon verder werd gezet….en ik me verder niet bewust was toen wat dit me bracht: toch wel: vier prachtige kinderen en een jarenlange vechtscheiding, een strijd die ik niemand toewens, en waar ik sterker uit ben gekomen dankzij mijn toenmalige heel spirituele raadsman, ondertussen onze meest geliefde vrederechter van mijn geboortestad.
Verguisd als een heks, slechte moeder, hoer…waarin iedereen die het durfde op te nemen voor mij, mee voor de schandpaal werd gesleurd.
Eénmaal voor de rechter was het duidelijk voor alle mede-spelers: duurzame ontwrichting en mevrouw was, gezien de zorg die ze gedragen heeft voor haar kinderen terwijl meneer zijn carrière en ambitie kon manifesteren, heus geen slechte vrouw noch slechte moeder. Het vonnis was geveld, maar de emotionele schade was ondertussen tot diep in mijn ziel ingekerfd.
Door helemaal de diepte in te gaan met alles wat heftig naar boven kwam, ontdekte is inderdaad het bijzonder zware relatie-karma en waarom ik, wetend dat dit huwelijk niet goed zou zijn voor mij, toch heb doorgezet. Niet te bevatten met het logische verstand.

Om die reden voel ik heel erg mee met mensen die me bellen of contacteren die midden in een strijd zitten en hen wijs op de gevolgen hiervan: er zijn geen winnaars, al lijkt het van wel, maar geloof me: er zijn slechts verliezers en waar kinderen zijn moet iedereen beseffen dat kinderen recht hebben op de beide ouders, en hoe dan ook loyaal zijn naar hun beide ouders. De emotionele schade die kinderen hiervan kunnen meedragen zijn niet in te schatten, laat staan hun relatie keuzes en herhaling van dezelfde problematieken.

Dat emotioneel lichaamswerk mijn grootste geschenk zou worden nl de verbinding herstellen met mijn hele wezen, op elk niveau, maar dat ik veel moest gaan loslaten….kon ik vooraf niet inschatten.
Het was absoluut geen rechtlijnig pad,want ik kreeg nog vaak mede-spelers die me toonden op relationeel vlak dat ik mezelf nog klein hield, verborgen, lief …lief Mieke.
Emotioneel lichaamswerk raakt je op elk vlak in je eigen leven, is eigenlijk de enige opleiding geweest die me binnenste buiten heeft gekeerd, en ondanks dit heel zwaar voor me is geweest om alle puin onder mijn verleden, mijn levensgeschiedenis van geboorte tot volwassene, vandaan te halen.
Lichaamswerk lijkt oppervlakkig gezien op oefeningen uitvoeren….je moet het maar zelf voelen en ervaren wat dit met je doet…begeleiding en coaching hierin is dus van groot belang, iemand die hierin niet is getraind kan nog meer schade aanrichten.

koren mediumAdemwerk is voor velen confronterend, het is niet zo eventjes ademen, oppervlakkig zoals de doorsnee mens dagelijks doen: ademwerk vanuit je buik versus ademen vanuit de borst.
Je eigen stem horen, de geluiden die je maakt tijdens het ademen….ik vond het eveneens akelig.
Veel mensen associëren ademwerk en geluid maken met de geluiden die gemaakt worden tijdens het vrijen. Ai, hier wordt niet gemakkelijk over gepraat, zelfs liever niet. Dat is privé, Beschamend zelfs.

Tijdens lichaamswerk voel je letterlijk waar precies jij door de tijd heen spanningen hebt opgebouwd.
Doordat we denkers zijn, meer in ons hoofd zitten dan in ons voelen, hebben we het niet eens door dat we verkrampt leven in ons lichaam.

De lichaamsmetaforen die we dag in dag laten klinken: het komt mijn strot uit, er ligt een bal op mijn maag, het ligt op mijn lever….ik zie het niet meer ziten, ik wil zo graag mijn gal eens uitspuwen…
Herkenbaar? Uiteraard, de éne meer dan de andere.

Ondertussen krijgen we niet meer gezegd wat we willen zeggen: we kroppen op en krijgen ( als daar onze gevoeligheid ligt) letterlijk een fysieke ‘ krop ‘ , krijgen schildklierproblemen, laten de schildklier weghalen, slikken pillen en hopen dat het allemaal beter zal gaan: alleen: we blijven kroppen, we blijven ons inhouden.

Actieve Osho meditaties laat ons ervaren en voelen hoe vol en vast zitten in ons denken, in ons hoofd, de dynamische meditatie of dynamic is één van de meest intensieve meditaties, ik lag meestal knock out na die meditatie, in mijn stille ruimte, in mezelf en bij mezelf en nergens anders.

De lichaamsoefeningen die gebaseerd zijn op de werken van Lowen en Reich zijn perfect afgestemd op het integreren van lichaam en geest wat bijdraagt tot eigen spirituele groei.Spiritualiteit is, wat mijn ervaringen en inzichten betreft, méér dan een geestelijke bezigheid, is méér dan passief mediteren, is méér dan praten over spirituele onderwerpen, is méér dan lezen…
Voor mezelf heb ik deze opleiding als bijzonder bevrijdend ervaren, heb ik zelf ook groepen geassisteerd en gegeven, jaren geleden…en het blijft toch bewust bezig blijven met verbinding maken in mezelf, ruimte geven aan wat ik voel en de behoefte om te delen in een veilige sfeer van vertrouwen, discretie en loyaliteit.

emotioneel lichaamswerkLichaamswerk is dus veel meer dan wat het op het eerste zicht lijkt, en om die reden ben ik zelf ook elke week, een jaar lang in therapie geweest voor posturale integratie. Wat nu toch wat bedroevend is dat mensen hopen dat hun problemen die ze al zolang meezeulen, in één sessie op te lossen, en afhaken en verder shoppen…zoekend naar pasklare oplossingen buiten zichzelf blijven leggen, healers zoeken die hen voor even van spanningen kan bevrijden…geloof me: dit is zelden duurzaam. En dan krijg je te horen dat het niet heeft gewerkt, en wordt verder geshopt. Tot een therapeut zegt dat het zoeken buiten zichzelf niet werkt.

Ik durf lichaamswerk aan iedereen die meer verbinding wilt maken met hun lichaam, om actief spanningen te leren loslaten,, om oude vastgeroeste patronen die tot verstarring in denken en voelen hebben geleid, los te laten. Lichaamswerk is enerzijds heel arbeidsintensief en tegelijk zacht bevrijdend. Het kan bedreigend zijn in een relatie in het geval de relatie niet goed zit en om die reden is het dan beter samen in een basisgroep lichaamswerk te stappen of waar dan tenminste ruimte is om de verandering van de partner te accepteren en aan zichzelf te werken via een andere invalshoek.
Mensen veranderen, relaties veranderen
Verandering hoeft alleszins niet te betekenen: scheiding of breuk.

Laat jezelf even losgaan, dans, leef, bemin alsof niemand je ziet.
Liefs
Medium Mieke
www.miekecoigne.com