Leven vanuit je ziel

Leven vanuit je ziel Leven vanuit je ziel. Sinds onze geboorte identificeren we ons met ons lichaam. We worden geboren in een lichaam, als jongen of als meisje. Daaraan verbonden hebben we geleerd ons te gedragen volgens het geslacht waarmee we werden geboren. Dat er heel veel veranderingen gaande zijn rond deze basis identifcatie is waarneembaar. Dat hier ook heel veel kritiek en oordeel wordt gegeven, zal ook niemand ontgaan.

We leven in de wereld die overheersend uit identificatieprocessen bestaat en wie staat hier verder bij stil? Tot op een bepaald moment dat je je bewust wordt dat je leeft vanuit rollen en niet vanuit je ziel.
Eigenlijk worden we in hokjes gestopt vanuit de rollen die je opneemt en het lijkt heel normaal te zijn en dat is het ook. Het leven volgens de normen die jijzelf niet hebt bepaald maar die voor ons worden opgelegd. Normen verwijzen naar de manier waarop we geacht worden ons te gedragen.

Meer en meer mensen worden zich bewust dat ze niet vanuit hun hart en ziel leven. De kreet die ik vaker hoor bij cliënten is hoe ze de weg naar hun hart terugvinden. Het vraagt moed en doorzettingskracht om de route van je hart te volgen, want je mag erop rekenen dat er maar weinigen de vlag zullen uithangen voor jou veranderende koers.

We kunnen de verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van anderen, vanuit de norm dat dit zo hoort te zijn, zoniet ben je een egoïst. Wat is egoïsme? Omdat je ermee stopt de ander voortdurend de zin te geven? Omdat je ermee stopt de ander voortdurend te pleasen? Omdat je ermee stopt jezelf tekort te doen? Wat zijn we heel snel om het woord egoïsme uit te roepen, zodat de ander bewust wordt van zelfdestructieve patronen!

Je realiseert je dat de rollen die je niet vanuit je hart opneemt niet meer kloppen en wat is het zo moeilijk om uit die rollen te stappen. Je bent toch bang om veroordeeld te worden, dus doe je nog maar even verder vanuit angst. En dan is het plots klaar. Boem. Dan zeggen we: ‘En nu ben ik er klaar mee.’

Het is ieders verantwoordelijkheid om de gewenste verandering te creëren en hierbij kunnen heel wat onderliggende obstakels, die meer met aardse zaken te maken hebben, ontmanted worden. Het maken van keuzes heeft altijd consequenties en de vraag is of je bereid bent de consequenties te accepteren?
Ontdoe je van alle rollen, etiketten waar je al zolang moe bent door geworden, die je geest verstikken, die je zielsverlangen en passie uitgedoofd hebben. Pak je innerlijke autoriteit terug in eigen handen en maak contact met je hogere zelf.

© Mieke
Inspirerende hartegroet
Mieke