Mannelijke en vrouwelijk

mannelijk en vrouwelijk

©Mieke

Mannelijke en vrouwelijke archetypische krachten. We merken in heel veel opzichten een krachtige transformatie en heling op, waarin een sterke heropleving van het vrouwelijke archetype zich manifesteert. Mannen stellen zich opnieuw open voor hun vrouwelijke waarden en hebben in deze weg vrouwen nodig om zich te kunnen verbinden met hun innerlijke vrouwelijke energie.
We kunnen ons voorstellen dat de hemel en aarde het heilige huwelijk tussen de neerdalende mannelijke (de hemel) en de opstijgende vrouwelijke energie (de aarde) weerspiegelt. Concreet wordt dit heilige huwelijk tot uitdrukking gebracht door mannen die heel bewust hun mogelijkheden tot luisteren, meevoelen, ontvangen, samenwerken/voeden integreren en door vrouwen die heel bewust hun mogelijkheden ontwikkelen tot leiding geven, produceren. En deze integreren.
We zien prachtige ontwikkelingen in relaties die minder dogmatisch zijn. Partners worden in staat gesteld in een natuurlijke rolwisseling de creativiteit van beide hersenhelften te gebruiken. Hierin voel je de energetische dans als de ene keer als meer dynamisch en de andere keer als meer ontvankelijk. Algemeen ontwikkelt zich meer en meer evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën, als er evenwicht ontstaat tussen de linker- en rechter hersenhelft. Hierover heb ik gisteren een blog geschreven rond ‘bewegen voor groot en klein’. Een mogelijke ingang uiteraard om linker-en rechterhersenhelft in balans te krijgen, is via beweging.
De archetypische tendens om zich te verenigen kan er zelfs toe leiden dat meer zielsverwanten elkaar vinden, omdat er steeds meer zielen en groepen incarneren en samenwerken.
De eenwording van de dimensies en van de mannelijke en vrouwelijke energie komt duidelijker tot uitdrukking op nieuwe gebieden van spiritueel en maatschappelijk onderzoek.
Kijk maar eens hoeveel interesse er ontstaat rond buitenaardse wezens, heilige geometrie en andere verschijnselen. Ze wijzen op de hogere mentale en spirituele aard van de archetypische neerdalende mannelijke energie. Evenzo veroorzaakt de archetypische opstijgende vrouwelijke energie een voel- en zichtbare expansie van aardse spiritualiteit via de interesse voor kristallen, kruiden, sjamanisme enzovoort.
In vroegere, agrarische samenlevingen ontwikkelde het matriarchaat onze mogelijkheden om ons te verenigen, samen te voegen, te verbinden. De technologische cultuur van het patriarchaat heeft ons de mogelijkheden gegeven onderscheid te maken tussen ideeën en dingen in de buitenwereld te manifesteren.
Nu ontwikkelen we meer en meer oog voor de beide aspecten. Er zal niet alleen waardering zijn voor ons innerlijke proces, onze vrouwelijke intelligentie, maar we zullen ook meer vertrouwen krijgen om via nieuwe wegen en mogelijkheden onze mannelijke intelligentie neer te zetten.
Dat het transformatieproces waarin we ons nu bevinden enerzijds complex is en heel veel lagen omvat, is me duidelijk. Maar dat dit een fantastische tijd is om nu eindelijk de nieuwe waarden te belichamen is de moeite waard om het allemaal zelf te gaan ontdekken en voluit te ervaren.
We creëren niet alleen een Nieuwe Aarde, maar ook een Nieuwe Hemel op Aarde.
Namasté
Mieke Box 45