Moederlijke en vaderlijke energie

Moederlijke en vaderlijke energieHelen van de moederlijke en vaderlijke energie. Velen ervaren nu een zeer diepe transformatie met betrekking tot de moederljke en vaderlijke energie.
We zijn allemaal kind van onze ouders en onze ouders zijn ook weer kind-geweest van hun ouders. En we hoeven niet te ontkennen dat we allen op een of andere manier ballast hebben overgenomen. Lasten die eigenlijk niet bij ons als kind thuishoorden, waardoor we tot soms op hogere leeftijd lasten met ons meedragen.

Het is in deze tijd zeker duidelijk dat we bepaalde energieën van onze moeder als onze vader moeten helen om situaties en ervaringen te kunnen loslaten. Hierdoor kan ons hart meer open staan voor een vreugdevol leven.
Wees bereid om je te bevrijden van alle oude boosheid, grieven of angsten ten opzichte van je moeder, je vader of andere moeder- en vaderfiguren.

Laat oude situaties los. Door opruiming te houden in je innerlijke huis laat je nieuwe liefde, kansen, overvloed en helende energie in je leven binnen.

Universele energieën zijn mannelijke of vrouwelijk. De mannelijke energie is naar buiten gericht en is gevend. De vrouwelijke energie is voedend en ontvangend.

Als de energie van onze vader niet is geheeld in onszelf lijkt de universele energie onvriendelijk en hardvochtig. Als de energie van onze moeder in onszelf niet is geheeld kunnen we niet accepteren wat de universele energie ons schenkt.
Hoe meer je jezelf concentreert op de spirituele werkelijkheid van je vader des te meer zal je hart ontvankelijk zijn voor de voortdurend gevende en alles omringende universele energie.
Je hebt alle recht op deze schenkingen. Open je hart en accepteer ze in liefde.
Laat alles los behalve de liefde en de ervaringen van je relatie met je vader.
Je wensen worden sneller en beter gemanifesteerd als je gevoelens naar je moeder toe geheeld zijn.

Je innerlijke kracht wordt sterker als je bepaalde energieën van je vader het universum instuurt.

Warme hartegroet
Mieke