Moldaviet en de sterrenpoort

Moldaviet en de sterrenpoortMoldaviet en de sterrenpoort. Wellicht heb je al eens gehoord over de sterrenpoort. Heel eenvoudig uitgelegd is dit de hoogste verbinding die we in de huidige fase van de menselijke evolutie kunnen maken. De sterrenpoort vind je ongeveer 30 cm boven het hoofd. Men denkt dat deze chakra van licht, die ons met de kosmos verbindt, multidimensionaal, holografisch, interstellair en tijdloos is.

Op dit spirituele kruispunt voor de mensheid gebruikt de schepping de sterrenpoort om ontwaakte mensen op te roepen en hen te verlichten met het goddelijke licht van de hele schepping.

We kunnen zelf niets doen om deze chakra te activeren; dat gebeurt alleen als de mensheid in haar geheel zover is. We kunnen daarentegen wel voorbereiden door bewuster om te gaan met onze gevoelens, emoties, gedachten. Zelfliefde ontwikkelen, ons herinneren wie we zijn, wat de zin van onze incarnatie is, onze zielskleur ontdekken. Stoppen met onszelf en anderen te veroordelen.

Moldaviet is een zeer krachtige steen die je ondersteunt om het bewustzijn van de sterrenpoort te bevorderen. Deze steen heeft een heldergroene kleur en is van buitenaardse oorsprong. Het is voldoende om moldaviet tijdens een meditatie vast te houden en te vragen om de innerlijke visie van interdimensionale stellaire aard, soms ‘kosmovisie’ genoemd.

Het maakt hogere doelen en visies helder. Moldaviet helpt bij het reinigen van beperkende patronen die nog opgesloten zitten in je systeem.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 49