Ontgifting

We kunnen op vele manieren merken dat de Aarde in een hoog en versneld tempo oude ballast aan het loslaten is. De Aarde heeft ons hierbij nodig. Maar kijk eens hoevelen nog van alles doen zonder bewust na te denken over de gevolgen. We kunnen op vele manieren merken dat de Aarde in een hoog en versneld tempo oude ballast aan het loslaten is. De Aarde heeft ons hierbij nodig. Maar kijk eens hoevelen nog van alles doen zonder bewust na te denken over de gevolgen.
De Aarde is alle ballast, alle gifstoffen – die middels manipulatieve ingrepen – aan het uitzweten is. En gelukkig zijn er bewuste mensen die de taak op zich nemen de Aarde te helpen ontgiften, op de beste manier voor dieren zorgen en planten in stand houden. Alles wordt ontgift zodat de laag die onder de Aardkost ligt, een andere energie kan krijgen.
En dat dit gevolgen heeft voor de Aarde is duidelijk voel- en zichtbaar.
Het grootste gevolg zal uiteindelijk zijn dat een groot deel van die bewuste mensen op Aarde kan verblijven vanuit een bewustere frequentie, sommigen benoemen dit de vijfde dimensie. Ik schrijf liever niet meer over de systematisch ingevoegde dimensies dan wel over een bewuste manier van leven. Al snel ontstaat door het benoemen van dimensies de idee van hoger, beter en lager, slechter, verder. Ik geloof dat we dit denken beter kunnen gaan loslaten en ons richten op de taak waarvoor we op Aarde zijn gekomen.
In spiritualiteitsbelevingen zijn nog heel veel New-age achtige invoegingen die niet wezenlijk bijdragen om tot de essentie te komen.
We mogen ons wel voorbereiden op de diversiteit van gelaagdheden in bewustzijn waarin we ergens hopen op een toenemend en groeiend bewustzijn van wat zich op Aarde afspeelt en waarom de dingen gebeuren zoals ze zich manifesteren.
Het is dus altijd aan onszelf om te onderzoeken welke acties we zelf ondernemen die bijdragen aan het gezond maken van de Aarde.
En dat wijzelf als een aards mens beïnvloed worden door de manier waarop de Aarde zich laat voelen, is niet te miskennen.
Dat is een eerste stapje naar bewust worden van de effecten van elke handeling die we verrichten richting Aarde.
Misschien heb je zelf al ervaren dat je plots overvallen wordt door een golf van kwaadheid? Uit gewoonte kan je dit wel bij de ander neerleggen. Zoek het voor de verandering eens niet bij de ander. Maar gebruik je gevoel om dat gevoel te ervaren tot in je kleinste teentje. Voel die krachtige energie en laat hem los. Durf te aanvaarden dat ook jij, die zo graag als liefdevol gezien wilt worden, best woede-aanvallen kan voelen.
Het gaat erom om die krachtige energie – die vanuit de dualiteit als goed of slecht wordt genoemd – durft te voelen, durft ruimte te geven én los te laten.
Als je in staat ben om dit gevoel te voelen en ruimte te geven en het niet te richten naar wie dan ook, help jij die eerste laag die onder de Aardkorst ligt te ontgiften.
Anderzijds als je je verbiedt vanuit het beeld dat je het neergezet van jezelf niet in de ervaring te gaan en onderdrukt vanuit je denken en er een mooie gedachte van maakt, zullen andere mensen om je heen die boosheid van jou oppikken en er wel iets mee doen. De energie schiet langs alle kanten en mogelijks vanuit verschillende kanten, met meerdere mensen. Zie je wat er gebeurt?
Je denkt in dit geval dat je heel liefdevol bezig bent, je houdt wat je werkelijk voelt in, maar je straalt het wel uit.
Je mag alles voelen of je het nu goed of slecht vindt – dat is een input die zich heel lang geleden vastgezet heeft in je denken. Het eerlijk durven te voelen en vanuit dit bewustzijn ruimte te geven én los te laten, helpt de Aarde mee te ontgiften.
Ontgiften gaat dus veel verder dan de woonomgeving, de natuur netjes houden. We kunnen onszelf heel veel verhaaltjes vertellen over hoe liefdevol we zijn en hoe empathisch enz. Maar we kunnen de Aarde niet in de maling nemen.
Hoe hoger de energie, hoe beter hij is. Maar is dat zo? Durven we echt ruimte te geven aan wat er is om vandaaruit de verbinding te maken met waarnaar we echt verlangen?
Mijn gevoel is dit een stap naar het zich onvoorwaardelijk ten dienste stellen voor het hogere plan. En misschien is dit zelfs de belangrijkste taak op Aarde: zijn wie we echt zijn.

Warme groet
Mieke
www.miekecoigne.com