Passie is krachtiger dan angst

Passie is krachtiger dan angst

©Mieke

Het maakt niet uit wat je doet om in je levensonderhoud te voorzien. In elk geval, mij maakt het niets uit.
De essentie in alles wat je doet, is dat ik jou bezielde passie gun.
Vaak wordt het vuur van onze innerlijke passie gedoofd door reacties van de omgeving. Je moet logisch denken. Je moet structuur in je leven brengen. Je moet in het gareel lopen. Je moet nuchter blijven en vooral op je hoede zijn.
Het zijn spelletjes van rede en logica. Via ontelbare wegen wordt geprobeerd je passie en vuur te temmen met schaamtegevoelens en angst.
Jaren geleden las ik het boek ‘ De ontembare vrouw ‘ van Clarissa Pinkola Este. Het boek was helemaal op mijn lijf geschreven. Ontdek de wilde vrouw in jezelf. Ze leeft in elke vrouw, zonder uitzondering. Het woord ‘wild‘ kan heel wat naar boven halen, het is maar hoe ieder het woord ‘wild‘ interpreteert.
In elke vrouw leeft heel diep van binnen een krachtige drijfveer, vol gepassioneerde creativiteit en tijdloos weten. De wilde natuur is ons bij onze geboorte toebedeeld, doch middels beschaafde opvoeding zijn we in een behoorlijk strak en star rolpatroon terechtgekomen. De ontembare vrouw is eigenlijk een bedreigde soort (geworden).
Passie en vuur is krachtiger dan angst, het is de brandstof voor je unieke levensreis. Maar dan moet je wel de uitnodiging van de wilde vrouw erkennen… en uitnodigen en belichamen.
Je kan op elk moment voor je gepassioneerde pad kiezen, als jij dit wilt. Je hoeft echt niet in de greep te blijven van voorschriften, regels, procedés.
Er is weliswaar lef voor nodig, om de boeien van de maatschappij af te gooien in liefdevolle strijdbaarheid in plaats van uit angst en boosheid te rebelleren.
Je mag je ontembare passie belichamen, vieren en iedereen uitnodigen op het feest.
Ook spirituele mensen kunnen door angst worden voortgedreven, dunnetjes omsluierd door toewijding aan het zwaarste pad. Misschien kan dit voor een tijdje als een soort waarheid dienen, maar uiteindelijk zal er toch een moment komen dat kleinere waarheden plaats maken voor grotere, zodat de ziel waarlijk vrij kan zijn en groeien.
Het is tijd om diep vertrouwen te hebben in het kloppen van je eigen hart en in de mensen, plaatsen en ervaringen die jou oprecht raken, of het nu zinvol of logisch lijkt of niet.
En ja, hoe gekker of ongepaster het lijkt, hoe meer het vanuit je hart komt, zonder reden of logica, hoe beter. En dit gaat absoluut niet over immoreel gedrag of andere mensen kwetsen.
Je mag je wilde goddelijkheid ervaren en hierop staat geen leeftijd. Misschien sluimert de ontembare wilde vrouw in de man en mogen de beide elkaar bevroeden?

Creatieve wilde groet
Mieke
www.miekecoigne.com