Reflectieblog Aanpassen

Reflectieblog Aanpassen Reflectieblog Aanpassen. Ik duik dieper in de beleving van ‘aanpassen’. Voor je dit blog verder inleest, bedenk eens wanneer je het ‘werkwoord’ aanpassen hebt gebruikt en wat voel je erbij?

Herken je het dat dit woord niet echt aantrekkelijk is. In ‘aanpassen’ ervaar je de veranderlijkheid van omstandigheden en het is die veranderlijkheid wat we niet als fijn ervaren. We zijn soms genoodzaakt ons aan te passen aan nieuwe omstandigheden of we trachten de omstandigheden te veranderen en aan onze behoefte aan te passen. Uiteraard is dit niet in alle omstandigheden mogelijk.

We passen ons al vaak heel automatisch aan. Een zeer simpel voorbeeld: de wisselende temperaturen. We passen onze kledij aan, we draaien de verwarmingsknop hoger of zetten de verwarming uit. Wetenschap en techniek ontwikkelen zich in een zeer hoog tempo en wat veel mensen aanvankelijk zeer aangenaam ervaren, lijkt het toch weer niet echt gelukkig te maken. Heel dubbel. Hoe belangrijk het vermogen de wereld te veranderen ook mag zijn, minstens even belangrijk is de eigen veranderlijkheid en veranderbaarheid.
Daar wringt het schoentje; het vraagt veel minder inspanning om de buitenwereld te veranderen dan om onze binnenwereld te veranderen. Stel dat je een nieuw mobieltje koopt, met veel nieuwe snufjes. Je zoekt het allemaal even uit en na enig gepuzzel hoe dat mobieltje werkt, is het een makkie.

Het accepteren in onze eigen binnenwereld dat alles om je heen inclusief jijzelf verandert is een ander paar mouwen. Het aanpassen maakt deel uit van de gigantische voortdurende veranderlijkheid die eigen is aan ons, mensen. Het aanpassen is of hoeft geen synoniem te zijn van ‘zich onderwerpen.’ Je onderworpen voelen kun je op een diepere laag ervaren als jezelf ontkennen, kruipen voor de machtige elite, gehoorzaam zijn aan de geboden en verboden van je partner, familie, werkgever enzovoort.
Als je je onderwerpt, geef jij je authentieke macht op. Je verandert, je bent niet meer je ware zelf. Je lijkt nog wel je status, je bezit te behouden, maar niets is wat het lijkt. Niet in jouw binnenwereld en jouw beleving.

Als je je werkelijk aanpast, namelijk op een emotionele wijze manier omgaat met de veranderlijkheid, geef je je klein ‘ikje’ op en blijf je je ware zelf. Kun je het onderscheid echt voelen?
Het onderscheid ervaren en voelen waar, wanneer en aan wie jij je authenticiteit weggeeft en opgeeft en je onderwerpt aan dingen, situaties en mensen buiten jezelf.

Alles in het leven stroomt en verandert. Als we niet in staat zijn harmonisch met de veranderingen in de wereld mee te gaan, ontstaat er innerlijke wanklank. Het gaat er niet om of die veranderingen goed of fout zijn. Het gaat erom te handelen in overeenstemming met onze ware aard. Het is onze kijk op de vele veranderingen, die ik vaak niet in een jubelstemming ervaar, die ons kracht kan geven, trouw te zijn aan onszelf.
Dat we wel in een wereld leven waarin we onderworpen zijn aan ‘het systeem’ is één ding, doch de innerlijke vrijheid trachten te behouden om ons niet te onderwerpen aan de nietszeggende regeltjes. En zelfs dat lukt me maar deels. Don’t give up.

Inspirerende hartegroet
Mieke