Reflectieblog Genezing

Reflectieblog GenezingReflectieblog Genezing. Ziekte is iets dat voor iedereen onbegrijpelijk is en niet gemakkelijk te definiëren. Ergens binnen in ons ligt de kennis omtrent de oorzaak ‘verborgen.’
Mensen zoeken via een diversiteit aan therapieën naar de manier om geholpen te worden. Het begint al met de vraag welke therapie? De eerste en gemakkelijke oplossing is misschien een operatief ingrijpen. Er zijn meer orthodoxe manieren waarbij gebruik wordt gemaakt van krachtige synthetische medicijnen (met alle bijwerkingen), natuurlijke geneeswijzen als kruidengeneeskunde, homeopathie, aromatherapie, naturopathie of therapieën die gebaseerd zijn op diëten, Oosterse geneeswijzen. Daarnaast zijn er de manipulatieve therapieën als chiropraxie, osteopathie, cranio-sacraal (zacht-niet manipulatief) die gericht zijn om het beenderstelsel van het lichaam weer op één lijn te krijgen.
Veel therapievormen zijn gericht op menselijke emoties waaronder gesprekstherapie, hypnotherapie, relatietherapie en verder zijn er ook kleurentherapie, kristallentherapie, handoplegging en andere spirituele geneeswijzen.
We kunnen deze therapievormen in drie groepen onderbrengen met name; verzachtende therapieën, psychologische therapieën en spirituele therapieën.
Iedereen kiest die therapievorm overeenkomstig zijn of haar behoefte én overtuiging, en ook wel onder invloed van de omgeving. In de eerste therapievormen wordt voornamelijk het lichaam behandeld, bij de tweede vormen worden emoties en het lagere denken onderzocht en welke invloed deze hebben op het lichaam en de laatste is gericht op de ziel, die invloed heeft op de persoonlijkheid en het lichaam.
Duurzame genezing kan plaatsvinden als de ziel van de cliënt betrokken wordt. Iemands leven en innerlijke motivatie verandert op een heel diep niveau, op zielsniveau. Stel je je daar ook vragen bij hoe het komt dat genezen-verklaarde cliënten na een bepaalde periode ‘hervallen?’ Vaak is de toestand nog erger dan ervoor, waardoor de cliënt zich volledig moedeloos voelt. Cliënten voelen zich in de steek gelaten en roepen ‘waarom ik?’
Treedt ware genezing zomaar op, zonder iets van binnenuit te veranderen? Het gebeurt heel zelden, want er is verandering en aanpassing en heroriëntatie van binnenuit bij de betrokken.
Er wordt een beroep gedaan om van binnenuit beslissingen te nemen, beslissingen die de ziel wenst, niet wat de kleine persoonlijkheid verlangt. Daarin zit het belangrijkste onderscheid.
Wat houdt dit op een diepere laag in? Het houdt een mentale en emotionele verandering in, stap voor stap door zelfopgelegde doorzettingsvermogen en discipline. Het proces van genezing zal nieuwe gewoonten met zich meebrengen, verandering van voedsel, veranderingen met betrekking tot de conditie van het lichaam, verandering van gedachten over ziekte en genezing, invloeden van buitenaf. Genezing gaat om diep innerlijk werk, waarbij subtiele verandering van energieën en krachten door de cliënt als innerlijke reactie op de uitdaging van de therapeut/heler zichtbaar worden.
Een ziekte nodigt ons uit om ons terug te trekken naar binnen en de gebieden van onze ziel te onderzoeken. Het is dus niet zo simpel. Helers proberen dichter bij de bron van het leven en de schepping te werken voor het allerhoogste welzijn van hun cliënten, maar beweren nooit dat ze zelf die bron zijn. Ook daar heersen veel misverstanden. Hun werk is die bron van leven te weerspiegelen, zodat cliënten vanuit hun individuele geest tot verandering kunnen besluiten. Het betekent ook de transformatie van de verschijningsvorm waarin ziekte zich manifesteert.
De transformatie kan ook inhouden om afstand te doen van het stoffelijke lichaam. Voor terminaal zieke mensen kan dit ook een positieve gelegenheid zijn om alsnog diepere thema’s in de persoonlijkheid te veranderen.
Helaas merk ik in gesprekken vaak op dat de schuld van de ziekte bij iemand verhaald wordt op andere mensen of men de schuld in zichzelf zoekt. Die overtuigingen mogen echt worden losgelaten. Het slaat werkelijk nergens op en draagt niet bij tot heelwording/genezing van binnenuit.

Inspirerende hartegroet
Mieke