Reflectieblog Gevoelige snaren

Reflectieblog  Gevoelige snarenReflectieblog Gevoelige snaren. Een heerlijk zelfreflectieblog dat je uitnodigt om even je gevoelige snaren aan te raken. We hebben allemaal onze gevoelige snaren en als er eentje wordt geraakt, dan stellen we anderen daar meestal verantwoordelijk voor.
Voor je dit blogje verder leest, kun je even je gevoelige snaren noteren, jouw gevoeligheden. Maak er verbinding mee en voel wat die gevoelige snaren met je doen als deze geraakt worden. Blijf bij jezelf zonder wie dan ook als de schuldige aan te wijzen. Onze gevoeligheden kunnen een uitnodiging zijn om er zelf anders mee om te gaan.
Een veelvuldig voorkomende, gevoelige snaar is wel de snaar van ‘trots en eer’. Als we veel belang hechten aan het oordeel van anderen, is er ergens een stukje ontbreken van het erkennen van eigenwaarde. Er wordt veel meer belang gehecht aan de buitenwereld, die als maatstaf dient om zich waardig te voelen.
De dwangmatige behoefte aan bevestiging. Bevestiging ontvangen als een manier van herkenning of erkenning, zonder daar voortdurend mee bezig te zijn, is prettig maar niet noodzakelijk. Je voelt je niet minder waard als je het niet krijgt, omdat je intrinsiek verbonden bent met jezelf. Dat betekent wederom niet dat we nooit twijfelen, maar het zou in wezen niet nodig zijn. We leven hier op de aarde waar we te dealen hebben met zeer veel conditioneringen, oordelen en afleidingen.
Jaloezie is van een andere orde. Wanneer jaloezie een rol speelt in bijvoorbeeld een liefdesrelatie, is dat vaak meer een maatstaf voor de eigen onzekerheid dan voor de liefde voor de ander.
Onze gevoelige snaren zijn reeds heel lang geprogrammeerd. Ook al zijn de omstandigheden waarin en wanneer fijngevoeligheden tot stand zijn gekomen niet meer relevant, ze blijven sluimerend aanwezig. Ook al zijn we niet meer de onzekere persoon van toen, toch reageren we vanuit een diepe impuls. Misschien niet meer vanuit blinde woede of vanuit een zich voor langere tijd terugtrekken. En toch… .
Stel dat jouw gevoelige snaar ligt in kritiek krijgen. Het kan best zijn dat de kritiekgever niet zo fijngevoelig is als jij en met een botte bijl kritiek geeft. Opbouwende kritiek geven is een kunst. Het heeft er niet altijd mee te maken dat je niet met kritiek kunt omgaan. Ook de manier waarop iemand kritiek geeft, de ondertoon, kan de gevoelige snaar van iemand raken. Helaas wordt snel beweerd dat iemand niet kan omgaan met kritiek. De waarheid ligt in het midden.
Kritiek is soms om diverse redenen niet welkom, maar als we openstaan om te luisteren naar wat iemand werkelijk bedoelt, kunnen we onze inmiddels geactiveerde zelfverdedigingsmechanismes laten varen.
Kritiek kan zeer opbouwend en nuttig zijn en ook absoluut onterecht. Als je te horen krijgt dat er kritiek komt op jouw creatie, meestal dan niet op directe manier, maar via omwegen, dan kun je dit het beste loslaten. Je kunt er niets mee en soms is het de snaar van jaloezie die wordt geraakt door de kritiekgever.
Onze wereld loopt vol met criticasters wiens jaloezie-snaren op actief staan. De kunst is je daarover niet druk te maken. Blijf zelf altijd heel oprecht en integer omgaan met jouw eigen gevoeligheden en die van anderen.
Dit zijn ook verhalen die ik soms wel eens beluister en waarop ik slechts kan antwoorden om zich daar niet verder mee te verbinden. Het leidt af en draagt niets bij aan een positieve constructieve communicatie. Laat je gevoeligheden een manier worden om je zelf als waardig en waardevol te zien. Als je ervaring is dat jouw gevoeligheden niet met respect benaderd worden, kun je daar je conclusies uit trekken.
Door onze gevoelige snaren te onderzoeken en te erkennen, kunnen we onze gevoeligheden met elkaar delen. Niet om anderen te manipuleren, maar wel om relaties niet te laten verzuren door gebrek aan inleving en respect.
Voel je het verschil als je iemand vertelt gevoelig te zijn voor kritiek en de volgende boodschap brengt: ‘Wie denk je wel dat je bent om kritiek op mij te geven?’ versus ’Ik laat je woorden even bezinken en kom er op een ander moment op terug’.
Wanneer je inziet dat je automatisch reactief reageert op verwijten en kritiek, ligt de weg open voor een opbouwende, constructieve interactie.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 49