Reflectieblog Grenzen en grenzeloosheid

Reflectieblog Grenzen en grenzeloosheid.Reflectieblog Grenzen en grenzeloosheid.  Grenzeloosheid is het gevoel ervaren dat er geen grenzen zijn aan wat jij kunt doen of worden. Daar schuilt bij velen de gedachte dat het onmogelijk is, terwijl we nooit ophouden ons te ontwikkelen. Ons potentieel is oneindig. We hebben onze grenzeloosheid ervaren toen we op aarde landden.
Naarmate we ouder werden, ons aanpasten aan de samenleving zijn we gaan denken dat er grenzen zijn. Die grenzen hebben ons afgehouden om onze hoogste emotionele, geestelijke, creatieve spirituele ontwikkeling tot bloei te laten komen.
Het is slechts in ons hoofd dat er grenzen bestaan. De klik maken en grenzen overschrijden laat ons ervaren dat er nog zoveel te ontdekken is. Hoe groot de weerstand ook is, hoe onmogelijk het je ook lijkt te zijn. Daag jezelf uit door jouw potentieel bloot te leggen en alle lagen af te pellen.

De onderliggende gedachte die je belemmert te doen wat je wilt doen is een irreële angst. Stel dat je je grenzen verlegt, het maakt niet uit op welk creatief vlak. Je vertelt je plannen aan je partner, vrienden en je merkt op dat ze grimlachend hun wenkbrauwen fronsen. Misschien kun je je een voorbeeld voor de geest halen waarin jij je creatieve plannen meedeelde en er sceptisch op gereageerd werd. Die reactie kon al voldoende zijn om je plannen op te bergen en in het vriesvak te steken.
Jammer. Je kunt je opnieuw verbinden met je plannen, ook al reageert je omgeving niet op de manier waarop je het graag had gehad. Het is jouw uitdaging om toch je innerlijke leiding te volgen en op jouw manier tot uitdrukking te brengen.
Veel belangrijker is dat jij in verbinding blijft met je ziel en ervaart dat je deuren opent naar je eigen grenzeloosheid. In werkelijkheid zijn het denkbeeldige grenzen en alles wat in onze verbeelding, onze gedachten en overtuigingen begrenst, kunnen we veranderen.
Iedereen kan zich grenzeloos ontwikkelen, in kleine en grootse dingen. In het leven zijn er geen grenzen, tenzij we die grenzen zelf in stand houden. Misschien voelt het veilig en vertrouwd? Je conformeert je met wie denkt te moeten zijn? Misschien leeft die overtuiging in de gedachte te oud te zijn?

Kijken we eens naar ouderlingen die zich aangeven om met de computer te leren werken, de geheimen van een mobieltje ontrafelen, op dansles gaan, met andere woorden grenzen verleggen?
Beter laat dan niet of nooit. We hoeven niet te wachten tot we 70 worden. De tijd die ons op aarde gegeven is, is kort. Verleg je grenzen: NU.
‘ Er is nergens iemand te vinden die niet in staat is meer te doen dan hij denkt te kunnen.’ Henry Ford

Warme hartegroet
Mieke