Reflectieblog Het onechte ik

onechtReflectieblog Het onechte ik.  Als er een onechte ik is, wat is dan je ware ik? Als er een ware ik is, wat is dan je onechte ik.
We stellen ons voor aan elkaar, het maakt niet uit onder welke omstandigheden we ons voorstellen. Hoe stel jij jezelf voor aan mensen die je nog niet kent? Je hebt ingetekend in een cursus en het is jouw beurt om je voor te stellen.

We zijn ervan overtuigd dat we ons ware zijn tot uitdrukking brengen. Is dat werkelijk zo? Is dit de stem van het ego dat spreekt? Of de stem van je diepste ik?

Zijn er situaties waarin je niet je ware zelf bent, niet waarachtig en oprecht bent? Je vertelt me dat de oorzaak buiten jezelf ligt, dat het door de ander of de situatie komt dat je niet je ware zelf kunt zijn. Wat houdt je tegen?

Op dat moment val samen in je valse of onechte zelf en niet in je spirituele essentie.

Je ware ik daarentegen is de belichaming of uitdrukking van je diepste ik, los van omstandigheden in de wereld.

Is dit in de aardse dimensie mogelijk om die diepste spirituele essentie te belichamen? Dat is een vraag die ik me steeds vaker stel. Ik kan wel ‘doen alsof’ en dat is precies het onechte zelf, het ego als de architect van het valse ik.

Als we voeling hebben met ons diepste ik en ons leven hiermee samenvalt, dan ervaren we op geen enkel moment een innerlijk conflict.

We kunnen onszelf voor de gek houden en ontkennen dat we in de twee zijns-wijzen heen en weer wiebelen.

Er is wel degelijk het diepe verlangen van velen om authentiek en uniek te Zijn, en dat is niet zo gemakkelijk voluit te belichamen. In de diepere lagen hebben we nog allemaal af te rekenen met schaamte- en schuldgevoel.

Als je heel diep landt vanuit vertrouwen in wat voor jou je waarheid is, begint je Ware Zelf te schitteren.

Je komt volledig in je kracht te staan als je ware ik geboren wordt.

Alle redenen die verwijzen naar de buitenwereld, komen te vervallen. Ze zijn niet meer belangrijk.

Hoe inspirerend is het om op deze weg bij elkaar op een hartverwarmende manier dat vlammetje aan te steken, dat al zolang lag te sluimeren.

‘De schaduw en de persona geven geen van beide goed weer wie je werkelijk bent. Het zijn verwrongen versies van jou want ze laten beide slechts een deel van jou zien. Pas wanneer we die twee geïntegreerd hebben en onze psyche weer heel is, krijgen we enig idee van wie we werkelijk zijn.’ P.Ferrini

Inspirerende hartegroet
Mieke