Reflectieblog Luisteren en horen

Reflectieblog Luisteren en horenReflectieblog Luisteren en horen. We zijn ervan overtuigd dat we heel goed kunnen luisteren. We staan altijd klaar om te luisteren. Luisteren en horen is niet hetzelfde. Ontdek en ervaar het onderscheid tussen luisteren en horen.

Een simpele manier om erachter te komen hoe goed we luisteren of wat ons soms toch weerhoudt om echt goed te kunnen luisteren, is er voor dit blog een oefening die je een hele week kan uitproberen.

Kies aan het eind van de dag een of twee gesprekken die je hebt gevoerd en laat die gesprekken herleven op papier.
Let vooral op wat de ander heeft verteld of gezegd.
Laat je persoonlijke gevoelens erbuiten tot je alles genoteerd hebt.

Hoe verloopt deze oefening of kost het moeite om je de inhoud van het gesprek te herinneren?

Schrijf dan op hoe jij je tijdens het gesprek voelde.

Lees je verslag van het gesprek nog eens door en noteer hoe je je nu voelt. Lees het de dag nadien nog een keertje. Is er een verschil? Wat is het mogelijke verschil en beschrijf het.
Heb je gereageerd op woorden die gezegd werden of op diegene die de woorden uitsprak? Waarom?
Heb je goed genoeg geluisterd om te horen wat de ander vertelde?
Zo nee, is het mogelijk het nu te horen?

Als je je de woorden niet goed herinnert, kun je schrijven over het gevoel dat het gesprek opriep?
Heeft dat gevoel iets te maken met wat er werd gezegd of had je dat gevoel al voor het gesprek?

Zou je datzelfde gevoel hebben zonder het gesprek? Waar komt het vandaan?
Schrijf alles op.

Wat neem je waar bij jezelf?

Inspirerende hartegroet
Mieke