Reflectieblog

ReflectieblogReflectieblog. Soms worden me vragen gesteld om iemand anders een healing te geven. Een partner, een vriend(in) is depressief en je wilt hen helpen. Ik weet dat de meningen zeer verdeeld zijn hierover, en graag deel ik wat ik hierbij ervaar.
Ieder mens heeft het recht om eigen beslissingen te nemen. Hierbij neem ik één van die wetmatigheden in acht. Als iemand bereid is om te voelen wat ik bedoel, dan is er afstemming. Gebeurt het niet, dan is er op energetisch vlak nog geen afstemming in het aannemen van hoe het geboorterecht en andere kosmische wetten werken.

Een belangrijk gegeven is dat diegene daadwerkelijk de toestemming geeft en dit is soms niet het geval. Ik herinner me een gesprek met een oudere dame die voelde dat haar zoon haar ongevraagd magnetiseerde. Het was dan wel vanuit zijn bezorgdheid goed bedoeld, alleen ervoer deze dame het als zeer ongewenst. Ik stelde haar voor om hierover te praten met haar zoon. Hij gaf onmiddellijk toe dat hij haar op afstand behandelde en had er geen idee van hoe zij dit ervoer.
We moeten nooit willen ingrijpen in iemands energieveld en zeker niet zonder medeweten. Helende energie brengt veranderingen teweeg in iemands energieveld. Je kunt het op die manier even invoelen: iedereen zit in verschillende ontwikkelingsstadia en heeft zijn eigen zielenplan om te groeien op eigen unieke wijze. Als een healer ingrijpt in die gebieden, wordt geen dienst bewezen aan diens ziel.
Het is zelfs zo dat dit behoorlijk manipulatief is waardoor het ontwakingsproces vertraagd wordt.
Om die reden ervoer de oudere dame geen gevoel van dankbaarheid, ze ervoer dat als ‘grensoverschrijdend’. Het zielenplan van iemand dient gerespecteerd te worden

Bij dieren werk ik op dezelfde wijze. Voor ik me afstem op een dier, vraag ik of het dier toestaat om een healing te ontvangen. Ook dat kan als vreemd worden ervaren, want een dier is een dier en je wilt het allerbeste voor je dier. Een dier heeft ook een ziel en een zielenplan en zielendoel. Ook ik mag hier niet over die grenzen heengaan.
Wat maakt dat iemand zich dan toch kan laten verleiden om een ander toch ongevraagd en zonder medeweten te helen.
Daarop kan enkel diegene een antwoord geven. Van de vrager uit is het meestal angst en zelfs in de onderstroom eigenbelang. Het is helemaal anders als iemand zelf om een heling vraagt en dan nog is een heling geen vervanging voor het bewust worden van het eigen zielenplan.

Ieder mens liefde sturen is van een heel andere orde en heeft nooit de intentie iets ongevraagd te bewerkstelligen. Liefde sturen zonder één of ander verborgen motief voelt anders en houdt niets vast. Liefde stroomt en een stroom hoef je geen richting uit te sturen. Het komt altijd terecht.

©Mieke

Warme groet
Mieke