Resoneren met electromagnetische velden?

Resoneren met electromagnetische velden?Resoneren met electromagnetische velden? Er zijn mensen met wie het zeer moeilijk tot onmogelijk lijkt te accorderen, hoe hard je ook je best doet. Het is zoals het type dat ervoor kiest zich terug te trekken voor de televisie, waardoor communiceren met anderen hen gaat tegenstaan.

Een belangrijke oorzaak van dergelijk gedrag is te vinden in de verschillende electromagnetische velden om ons heen die een negatieve invloed uitoefenen op de mens.

Iedereen is omringd door mobiele telefoons, computers en zovele andere electrische apparaten.
Als mensen een verzwakt immuniteitssysteem hebben, kunnen de electromagnetische velden sterk genoeg zijn om het bewustzijn te veranderen. Eigenlijk resoneren, vibreren, trillen we, accorderen we onbewust met electromagnetische velden om ons heen in plaats van met mensen.

Ons lichaam begint zich langzaam maar zeker aan te passen aan het electromagnetische veld dat onder andere computers uitstralen. Daar ligt één van de oorzaken waarom we niet meer kunnen accorderen met de mensen om ons heen. Electromagnetische velden kun je vergelijken met een kunstmatige geest.

Hoe vreemd of bizar je dit wellicht ervaart , maar de geest van electrische apparaten kan zich hechten aan onze geest en ons leegzuigen. Stel dat je je minder energiek voelt dan vroeger of zoals je je zou willen voelen, denk dan maar eerst eens aan al die diverse electromagnetische velden van alle apparaten die je dagelijks omringen.

Het gaat er niet om electrische apparaten het huis uit te knikkeren, het is evenmin noodzakelijk om de stekker uit je televisie uit te trekken, maar je kunt er wel voor kiezen naar fijne en zinvolle programma’s te kijken.
En dit kunnen we toepassen voor elk apparaat. In elke activiteit met apparaten wordt onmiddellijk een electromagnetisch veld opgewekt, het is onvermijdelijk. Inzicht in hun aard kan ons helpen om deze op een positieve manier te gebruiken. Gebruik je je mobieltje om fijne gesprekken te hebben of elkaar de huid vol te schelden, elkaar te blokkeren? Het is allemaal energetische uitwisseling en niet zonder gevolgen.

Om je energie te verhogen is het dus noodzakelijk te onderzoeken waar je energie van krijgt. Het zou zeker een bijdrage zijn om meer in harmonie te leven met andere mensen in plaats van te resoneren met al die apparaten om ons heen. Het gaat nog veel en veel verder, als we maar bereid zijn daar iets bewuster van te worden/ te zijn.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 49