Scheppingskracht en verbeelding

Scheppingskracht en verbeeldingScheppingskracht en verbeelding. Vele verhalen werden ons verteld en nog meer verhalen vertellen we aan onszelf vanuit het verleden. We ervaren onszelf als het product van het verleden. Heb jij al eens vragen gesteld bij al jouw verhalen?

Zou het zomaar kunnen dat we een idee krijgen van wie we uiteindelijk niet zijn. Bewust worden van een andere werkelijkheid.
Wat gebeurt is dat we eraan gehecht zijn geraakt onszelf te zien als het slachtoffer van onze levensomstandigheden. Het lijkt niet eenvoudig om onze aandacht te verleggen en ons in het hier en nu te realiseren dat we in oorsprong de krachtigste scheppers zijn.
Iedereen heeft de mogelijkheid om zijn eigen werkelijkheid een nieuwe kant uit te sturen. We kunnen de manier waarop we naar onze verhalen kijken steeds veranderen, zodat ze een betere weerspiegeling zijn van de werkelijkheid.

Verhalen over wie we zouden zijn, zijn gecreëerd door anderen. Ze hebben ons hun versie van het verhaal over wie we zijn verteld. En dat proberen te veranderen heeft heel weinig zin. Het is niet nodig om ieders ‘mening’ te willen veranderen. Je kunt daar wel verdriet, teleurstelling, boosheid bij ervaren, maar wat kun je anders in jezelf ont-dekken?
Het levert je meer op om alle kleingeestige obsessies los te laten en je oneindige landschap te verkennen en te waarderen.

Ontdekken dat je niet je verhalen, je gedachten en overtuigingen bent. Experimenteren met het waarnemen van wie je ziet, wat je denkt, wat je voelt. Gevoelens die afkomstig zijn uit herinneringen en een reactie zijn op een doorgaand verhaal.
Wat zeg je tegen jezelf en waarom? Wat zeg je over anderen en waarom?
Kun je je nu al voorstellen hoe jij je zou voelen als je de drang om verhalen uit het verleden te blijven herhalen, zou doorbreken? Door minder na te denken, breng je jezelf dichter bij het antwoord op jouw vraag wat echt is, wie je echt bent. Waarnemen zonder erbij na te denken, te analyseren, te doorgronden.

Door waar te nemen doorbreek je de afhankelijkheid van wat anderen over je zeggen. Luisteren, voelen, waarnemen, ook naar wat je ‘ik’ over zichzelf zegt.
En dit doen we ook over en bij anderen. Ook hier kunnen we de weg nemen van luisteren, voelen en waarnemen zonder een verhaal over anderen te creëren dat niet de werkelijkheid weerspiegelt. Het is een ingebeelde werkelijkheid.
We zijn allemaal pure energie, gevat in een materiële droom. We denken te weten wie we zijn, te kunnen zien wat werkelijk waar is en we zijn er zeker van dat alles wat we aannemen, de waarheid is.
De eerste stap naar het antwoord op de vraag wat werkelijk en echt is, is twijfel.
Het zetten van heel veel vraagtekens bij alles wat we zomaar aannemen en geloven, verandert onze kijk op wie we werkelijk zijn, namelijk de scheppers van onze werkelijkheid.

Inspirerende hartegroet
Mieke