Scheppingskracht in relaties

Scheppingskracht in relatiesScheppingskracht in relaties. Relaties staan al een tijdje onder druk: sommige relaties worden nog voor ze goed en wel een start hebben gekregen afgebroken, langdurige relaties worden beëindigd en sommige relaties worden opgetild naar een hoger level.
In principe kan elke relatie in stand blijven, indien er een evenwichtige uitwisseling is tussen twee mensen.
Evenwicht is een eerste belangrijk gegeven en een ander belangrijk gegeven is uitwisseling. Die twee horen perfect bij elkaar. In uitwisseling, uitwisselen is een ritmisch proces. Partners die erin slagen om zich op een evenwichtige manier te ontplooien, streven naar eenwording.
Nu is het wel eigenlijk alleen mogelijk in het magnetische universum. Partners geven gelijkwaardig aan elkaar, verenigen zich of nemen rust om vervolgens het proces te herhalen.
Op aards niveau is het ook mogelijk dat je op fysiek vlak je partner als gelijkwaardig kan ervaren als je hier krachtig genoeg naar verlangt.
Of de uitwisseling evenwichtig verloopt of blijft verlopen hangt af van een evenwichtig geven en ontvangen.
Stel dat de ene persoon een nemer is, dan zal het gevoel van eenheid gaandeweg vervlakken en wellicht stoppen, hoe aantrekkelijk het er ook aan de buitenkant uitziet.
Alleen de mens die zich gedraagt als een gelijkwaardige schepper en enkel neemt, vernietigt zichzelf.
De wet van de liefde verandert nooit ofte nimmer. Geef simpelweg wat je wordt gegeven en er komt altijd overvloed naar je toe.
Kijk eens eerlijk naar jouw patronen, want als je hier niet eerlijk naar kijkt, bedrieg je uiteindelijk toch maar jezelf.
Is er vandaag een mogelijkheid geweest waarop je iets had kunnen teruggeven wat je in overvloed mocht ontvangen? Het hoeft helemaal niet over aardse goederen te gaan.
Wanneer iedereen bij een uitwisseling betrokken is zijn deel krijgt, heerst harmonie en evenwicht. Evenwicht en uitwisseling creëren harmonie.
Waar de balans niet in evenwicht is ontstaat onevenwicht en is er geen gelijkwaardige uitwisseling.
Je gelijkwaardige partner en jij zijn bij elkaar gekomen omdat het de bedoeling is elkaar in evenwicht te houden. Bovendien zijn jullie een perfecte spiegel voor elkaar. Soms vertellen mensen me dat ze het spiegelverhaal onzin vinden of dat ze het wel een keertje beu zijn.
Door het elkaar te spiegelen waar geen evenwicht en uitwisseling is, komt ieders persoonlijke groei in een stroomversnelling. Herinner je eraan dat de tijd van het slachtofferschap voorbij mag zijn. Niemand misdoet je iets want je hebt zelf jouw werkelijkheid gecreëerd.
We zijn allen scheppers, creators van ons aardse leven dat weliswaar door duistere krachten wordt aangestuurd om het oude te blijven herhalen.
We kunnen nu onze realiteit herscheppen op de meest gunstige manier afgestemd op onze blauwdruk. Het chronische klagen dat niets verandert, houdt je situatie in stand. Sympathisanten zullen meeklagen en je vertellen dat je een pechvogel bent, zullen je vertellen dat alle mannen narcisten zijn en alle vrouwen op het geld uit zijn of omgekeerd. Dat zijn allemaal nefaste imprints die je niet leiden naar een evenwichtige gelijkwaardige verbinding.
Het ware partnerschap begint in en met onszelf. Je mag buiten jezelf zoeken om de ware partner te vinden. Tot zolang je niet van jezelf houdt, jezelf verbindt met je ware scheppingskracht, zal je tot zolang iemand aantrekken die je dit spiegelt. Hij / zij houdt niet van mij toont aan dat jij nog niet voldoende van je ware zelf houdt. En dit ware zelf is ontdaan van alle sluiers en maskers en rollen.
Een ware partner is de andere helft van wie jij bent. Laat die zin even helemaal naar binnen komen en ga even dieper invoelen wat die zin voor jou betekent.
Wanneer je jezelf totaal – sluier-en maskerloos- aan je partner overgeeft, zal alles je worden teruggegeven. Dat is ieders geboorterecht in de aardse dimensie.
Warme groet
Mieke
www.miekecoigne.com