Stel je voor

stel je voorStel je voor… Je wordt je bewust van de reden waarom je hier op aarde bent. Je ontdekt dat je meer bent dan een lichaam. Je stelt je voor dat er in jezelf een innerlijke god en godin leeft en toch ervaar je dit als een behoorlijk eenzame ervaring, die je amper kunt delen met iemand. Je ervaart dat je deel uitmaakt van het universum en dat je een creator bent. De creator van je leven. Alles wat je werd verteld, stel je in vraag. Je hebt je geïdentificeerd met wie je dacht te zijn of te moeten zijn.

Je ontdekt dat er veel meer is dan hetgeen je op school hebt geleerd. Je ontdekt zelfs dat er maar heel weinig van klopt, doordat je dingen gaat onderzoeken en aftoetsen met wat er allemaal speelt.

De essentie waar je je meer en meer op afstemt is de essentie van liefde. Daarom is de kosmische liefde de lijm die alles bij elkaar houdt.

Liefde is noodzakelijk, niet alleen voor ons welzijn, maar ook voor ons werkelijke overleven. Zonder het gevoel van geliefd en gewenst te zijn, kiezen kinderen ervoor niet geboren te worden of worden ze geboren met delen van hun energiesysteem aangepast.

We bestaan allemaal uit puur bewustzijn dat zich manifesteert en het doel van onze manifestatie is de evolutie van ons wezen, dat als een essentieel element liefde moet bevatten.

Hoewel iedereen in de wereld gemotiveerd wordt door liefde, reageren mensen soms vanuit het gevoel dat die liefde er niet is. Kijk eens naar het bewaken van grenzen, als zogenaamde uitdrukking van liefde voor inwoners. Landen groeperen zich met andere naties om een gevoel van verbinding en verbondenheid te creëren, en dit opnieuw als een uitdrukking van liefde.

Wanneer we moeite hebben in onszelf de perceptie te creëren dat er van ons wordt gehouden, kan een liefdesradar ons helpen ons te laten zien dat de liefde er wel is. Om die liefdesradar te kunnen gebruiken, stellen we onszelf voor in onze eigen luchtbel en sturen we liefde naar een ander die we zien in zijn of haar luchtbel, en dan kijken we wat er gebeurt wanneer de liefde die we sturen de andere persoon bereikt.

Die ander zou de liefde rustig kunnen accepteren of moeite kunnen hebben de liefde toe te laten, of misschien juist gelukkig kunnen zijn met de ontvangen liefde en er misschien voor kiezen die ook weer naar ons terug te sturen.

Terwijl we liefde sturen, kunnen we aanvoelen wanneer onze liefde wordt geaccepteerd en wanneer die ook weer teruggestuurd wordt. Dat is iets wat we kunnen ervaren en voelen. Dan weten we dat er liefde is en we weten het omdat we het ervaren hebben.
Het is pas op het niveau van het hart dat we onjuiste waarnemingen kunnen loslaten.

Herken je in jouw transformatieproces een diepgaande verandering en je kunt hier met niemand of zeer weinigen mensen over praten, dan ben je welkom bij ons, op Top. Een luisterend oor, liefdevolle krachtige handvatten, we zijn er voor jou, elke dag weer opnieuw.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 49