Stilstaan bij gedachten

Stilstaan bij gedachtenStilstaan bij gedachten. Sta je er wel eens bij stil dat jij en iedereen om je heen een eigen manier van denken heeft, wat je kunt vergelijken als kijken door een bril met gekleurde glazen. Wat we waarnemen wordt gefilterd door onze herinneringen. We zien dus nooit wat er werkelijk is maar hoe het lijkt te zijn.
De dingen die we zien benoemen we als de waarheid, doch zolang onze gedachten gekleurd zijn door golfbewegingen van dualiteit, ons druk maken over alles wat er gebeurt, onze gevoelens en emoties kunnen we niet bij onze goddelijke essentie en waarheid komen.

Meestal zien we datgene wat ons raakt, een indruk op ons maakt en erkennen we daarbij niet dat wij zelf die situaties of personen aantrekken waarmee of met wie we een bepaalde frequentie of trilling delen.
Stel je voor dat je je stoort of irriteert aan iemand. De aandacht wordt op de ander gericht waardoor je niet onderzoekt vanwaar je irritatie vandaan komt. Er is iets in jezelf dat om aandacht en wellicht om heling vraagt. De vraag die je jezelf zou kunnen stellen is wat jou raakt. Waar komt het vandaan? Kun je je bewust worden van ervaringen of herinneringen waarop pijn zit?
Wat wij over die persoon denken bepaalt voor een zeer groot deel wat wij over diegene horen of willen horen. Je gedachten over die persoon veranderen niet zo gemakkelijk, want dit is in jouw beleving de waarheid over die persoon.
Wellicht heb je zelf wel eens ervaren hoe onaangenaam het is als een ander negatief praat over iemand die jij graag mag. Wat je ook probeert, de ander blijft die persoon door eigen gekleurde bril zien en onderzoekt niet welke pijn bij zichzelf zit en om heling vraagt.
Zoiets is energie-berovend. Als je dus bij jezelf vooroordelen of twijfel ontdekt, onderzoek je beter je eigen destructieve negatieve gedachten die je wellicht al heel lang met je meedraagt.

Het werkt nooit andersom. Er wordt altijd iets duidelijk gemaakt dat om liefde vraagt, in onszelf.
Heling is een weg naar binnen zodat je jezelf op weg naar heelheid. Er ontstaat een rustpunt in jezelf in plaats van in emoties te blijven zitten en anderen en jezelf ermee belast en emotionele schade toebrengt.
Je wordt een waarnemer. Je wordt een waarnemer van je gedachten, je herinneringen, je ervaringen. Je neemt al je emoties waar en richt ze niet langer op anderen. Daar ligt de uitdaging op weg naar heling en heelheid, waarachtig spiritueel leven.

Heling vraagt niets van de ander, heling heeft geen voorkeur, net zoals de zon zonder voorkeur over iedereen haar licht uitstraalt.
Heling is de weg van innerlijke transformatie.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 49