Triggers als opstap naar verwerking en loslaten

Triggers als opstap naar verwerking en loslatenSoms vragen mensen wel eens wat ik bedoel met een ‘ trigger ‘. Het woord wordt heel vaak gebruikt in verschillende contexten. Het woord trigger is ontleend aan het Engels, waar het aanvankelijk alleen gebruikt werd voor mechanische zaken als een geweer (de trekker) of een dierenval.

‘Het gebruik van het begrip trigger is te vinden op verschillende terreinen:
• In de muziek wordt een trigger bij sommige blaasinstrumenten met ventiel gebruikt.
• Bij een elektronisch drumstel wordt een trigger gebruikt om het voorgeprogrammeerde geluid af te spelen.
• Een trigger in een database is een stukje programmacode, dat bij het bewerken van gegevens nagaat of er in die bewerking aan een vastgestelde voorwaarde wordt voldaan en dat, als dat zo is, een actie onderneemt.
• In de effectenhandel wordt het woord trigger gebruikt voor de grenswaarde van de prijs van een aandeel waarop een koop- of verkooporder in gang moet worden gezet. Zie stop order.
• In de psychologische terminologie wordt gesproken van triggers die een bepaald gedrag opwekken.
• In de elektronica is een trigger een signaal(ingang) waarmee een schakeling of component wordt geactiveerd, zie gate.
• Bij een explosief is de trigger de ontsteking die de explosie in gang zet.
• Bij een allergische reactie kan bijvoorbeeld een smaakversterker als trigger optrede ‘ ( Wikipedia)
Wij hanteren het woord triggeren vanuit een psychologische context en velen gebruiken trigger in het dagelijks taalgebruik in de context van : ‘ Ik heb hem/ hem geraakt in iets wat ik spiegel ‘.
Een trigger kan dus heel algemeen zijn, hetgeen betekent dat iets je aan een ervaringen uit het verleden doet denken, het hoeft niet noodzakelijk een traumatische ervaring te zijn geweest.

In verwerking is het belangrijk te weten wat jouw persoonlijke triggers zijn, zodat je inzicht hebt in wat er gebeurt wanneer je stressniveau verhoogt. Als je je te sterk concentreert op het uitzoeken van je persoonlijke triggers, kan je zelfs nog meer emotionele pijn uit het verleden ( ongeacht hoelang geleden die pijn werd veroorzaakt) losweken.

Triggers kunnen uitwendig zijn, wat concreet betekent dat het ruiken, horen, zien, smaken je aan een trauma doet herinneren. Een externe trigger kan een plaats of een persoon zijn die jij met het trauma verbindt. In principe is het beter voor het verwerkingsproces, traumatische ervaringen die verbonden zijn met een plaats ( of plaatsen) of een persoon ( of meerdere personen) te vermijden.

Triggers kunnen ook intern of inwendig zijn hetgeen concreet betekent dat een gevoel je eraan herinnert hoe jij je voor of na een traumatische ervaring voelde. Triggers zoals angst, verdriet, woede, eenzaamheid zouden je ertoe kunnen aanzetten deze gevoelens / emoties te verdoven met drank, drugs, seks enz….zeker voor mensen die verslavingsgevoelig zijn, zien we gemakkelijk de vlucht in ‘ verdovende ‘ middelen.

Inwendige triggers kunnen ook ‘ gedachtenpatronen ‘ inhouden- je bent ervan overtuigd dat er iets negatiefs gaat gebeuren of je kan veronderstellen dat iemand boos op je is ( terwijl dit helemaal niet het geval is) . Een overtuiging kan dus ook een trigger vormen om je op een ongezonde manier af te reageren. Je kan ook onbewust negatieve overtuigingen / gedachten laten laten uitkomen en je angsten eveneens werkelijkheid laten worden: selffulfilling prophecy.

Triggers zijn ingesleten gedachte- en gevoelspatronen die meestal aan de logica voorbij gaan en deze gaan recht op het zenuwstelsel af, dat reageert alsof het trauma op dat moment plaatsvindt. Soms is het proces onbewust, maar met enkele moeite kan je de patronen die iets losweken, opmerken, zodat je de ervaringen kan verwerken en integreren.

Geef aandacht aan steeds weerkerende triggers omdat ze op een diepere laag een traumatische ervaring kunnen verbergen. Via EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) worden alle kleine en grote trauma’s energetisch verwerkt en geïntegreerd worden via oogbewegingen. Ik heb jaren geleden de opleiding tot EMDR therapeut gevolgd in België en ik ben zelf helemaal verbaasd geweest over het effect van deze krachtige en meestal kordurende therapievorm.
Je hebt er dus alle baat bij sterke herhalende triggers krachtig aan te pakken, zodat je de ballast kan loslaten van het verleden.
Warme hartegroet
Mieke Moon Box 49