Valkuilen in verlatingsangst herkennen

Valkuilen in verlatingsangst herkennen. Vragen rond verlatings-en bindingsangst. Hoe zit dat nou werkelijk? Heeft iedereen daarmee te dealen? En vanwaar komen die angsten toch vandaan?Valkuilen in verlatingsangst herkennen. Vragen rond verlatings-en bindingsangst. Hoe zit dat nou werkelijk? Heeft iedereen daarmee te dealen? En vanwaar komen die angsten toch vandaan?

Ieder mens heeft daarmee te dealen. Sommigen hebben heel extreem te maken met verlatingsangst en/of bindingsangst. Zo extreem dat geen enkele relatie in stand gehouden kan worden. Tenzij diegene professionele hulp zoekt en zeer intensief met deze angst aan de slag gaat. Zelfhulpboeken kunnen de nodige erkenning geven, je kunt thema’s aanpakken, maar alles is energie. Emoties, gedachten, gevoelens gaan verder dan het ‘begrijpen’ ervan.

Verlatings- en bindingsangst zijn twee kanten van dezelfde medaille en kunnen zich in seriële relaties afwisselend in de beide voordoen.
Bij verlatingsangst is het liefdesleven zeker stormachtig, het is nooit rustig, kalm, sereen. Een onenigheid kan heel snel het angstgevoel naar boven halen de ander helemaal kwijt te geraken. Ze vermijden het liefst conflicten, precies omwille van de angst in de steek te worden gelaten. De kleinste veranderingen brengen onrust teweeg. Gedraagt de partner zich wat afstandelijk, omwille van vermoeidheid, dan is dat voldoende om in angst te schieten. Het hele tafereel van verlaten te worden wordt gevoed, uitvergroot en de voorspelling dat de ander je toch zal laten zitten, wordt met de dag gevoed. Iedereen kent de self-fulfilling prophecy.

Mensen met een extreme verlatingsangst maken zich overal zorgen over en over iedereen van wie ze houden. Moeder is ziek dan wordt het de voorspelling dat moeder doodgaat. Ondertussen leeft moeder nog wel, is helemaal opgeknapt en leeft haar eigen leven. Verlatingsangst gaat veel verder dan in de steek gelaten worden door de partner. Maar het legt wél een zeer grote druk op een partner, op vrienden en op de hele omgeving.
Opvallend is dat iemand met verlatingsangst zich al heel snel in het begin heel afhankelijk opstelt. En dat versterkt precies de valkuil omdat het het idee bekrachtigt dat je je partner zult verliezen. Het houdt de mogelijkheid van verlating in stand en het heeft tegelijk iets heel wanhopigs. Diegene gaat helemaal op in de relatie, het wordt een obsessie. Sommigen vertellen dat ze liever intieme relaties vermijden, omwille van hun extreme verlatingsangst. Elke relatie loopt af met een breuk, omdat de partner zich losmaakt uit de grip van jaloezie, controle en beschuldigingen.

Hoe kun je herkennen dat jij of je partner te kampen heeft met verlatingsangst ?
– Je kunt niet zonder je partner. Je moet elk moment weten waar je partner is, wat je partner doet (soms tot het extreem controleren aan toe).
– Je gelooft er niet in dat je partner bij je zal blijven.
– Je wordt heel snel boos en beschuldigt je partner van ontrouw, bedrog en disloyaliteit.
– Je trekt je terug om je partner te straffen omdat hij of zij iets doet voor zichzelf, of iets onderneemt met anderen.
– Je bent heel jaloers en bezitterig.
– Je reageert overdreven, streng en kritisch op kleine dingen van je partner, en interpreteert alles als een signaal dat hij of zij je gaat verlaten.
– Je bent ontzettend bang om je partner te verliezen aan de dood, of aan iemand anders en je mag er niet aan denken dat dit zou gebeuren.

Verlatingsangst die zich heel extreem laat zien in relaties, kent uiteraard dieperliggende oorzaken. Het gaat dus eigenlijk wel veel verder dan relaties. De angst om ziek te kunnen worden, kan leiden tot een obsessief bezig zijn met gezondheid. De ironie van dit alles is dat het vaak diegenen zijn die allerlei kwalen ontwikkelen, ziek worden en niet kunnen aannemen dat de meeste dingen gecreëerd worden vanuit het ‘denken.’
Tips:
– Schrijf voor jezelf uit wanneer je je verlaten voelt, in de steek voelt gelaten.
– Onderzoek de patronen in vroegere relaties. Te beginnen met de kindertijd. Schrijf op wat er mis kan gaan als je je in de steek gelaten voelt.
– Onderzoek waarom je je vastklampt, jaloers bent, reacties overdrijft als je partner of vriend(in) ook dingen onderneemt met anderen.
– Inzicht verwerven in wat de aanleiding gaf tot verlatingsangst.

Bewustworden van de diepere lagen is een eerste stap naar innerlijke verandering. Je leert te vertrouwen in je eigen gezelschap, je ontwikkelt vertrouwen in de ander als je ook vertrouwen in jezelf hebt en niet andersom.
Wordt vervolgd.

Warme hartegroet
Mieke Box 49