Van strijd naar vrede

Van strijd naar vredeEr zijn momenten op ons pad dat er conflicten ontstaan en zich strijd voordoet. Conflicten kunnen in onszelf zitten of in een relatie of situatie die zich buiten onszelf blijkt af te spelen. Er is altijd een innerlijke dynamiek waarin onze innerlijke conflicten geraakt en gespiegeld worden.
Het kan een deel van de levenservaring zijn op het lichamelijke vlak dat ons helpt onze trilling te verhogen om eenheid in onszelf te vinden en toch onze eigenheid te eren.
Binnenin is een spiritueel licht, een licht van vrede, dat je helpt elke situatie of strijd te (ver)dragen. Een energie van vrede, waardoor zelfs het grootste conflict getransformeerd kan worden.
Vrede betekent niet een conflict vermijden of beweren dat er geen strijd is. Vrede is het licht dat schijnt als we in staat zijn om over de illusies van scheiding, competitie en conflict te stappen, en te zoeken naar het bewustzijn waar we eigenlijk allemaal een zijn in goddelijke liefde en waar we allemaal samen zijn op het pad van licht en ieder op eigen wijze.
De energie van een groeiend bewustzijn verandert voortdurend. Het stelt ons in staat om oordelen los te laten, de behoefte om onszelf of onze verdienste aan anderen te bewijzen.
We kunnen ook gewoon ons leven met meer vrede in onze harten leven. Het ervaren van strijd geeft de mogelijkheid om meer te groeien naar innerlijke vrede en met liefdevolle aanvaarding van elke manier waarop dit plaatsvindt, leren los te laten en te vertrouwen.
Het vraagt een volwassen geest om vanuit vrede waar te nemen, omdat het geen manier is om strijd te vermijden. Het is een weg om strijd te gebruiken als een spirituele wijze om te groeien, waardoor groei groter wordt dan strijd. Ieder mag groeien op zijn eigen manier en kan beroep doen op de spirituele geest van het goddelijke in zichzelf.
Misschien is het nodig om jouw gezichtspunt los te laten en open te staan voor iets nieuws. Het gaat niet om goed of fout, het gaat om het ervaren van meer innerlijke vrede.
‘Vergeef jezelf dat je geen vrede hebt. Op het moment dat je je onvrede volkomen aanvaardt, wordt die veranderd in vrede. Alles wat je volledig aanvaardt, zal je daar brengen, brengt je vrede. Dat is het wonder van de overgave.’ Eckhart Tolle

Warme groet
Mieke Box 49
www.miekecoigne.com