Verbinding met water

Verbinding met waterVerbinding met water. In heel veel verhalen worden wij als mens opgevat als een vat dat deelneemt aan de grote waterkringloop. Omdat het water de oorsprong van alle aardse leven vormt, symboliseert water het weer ondergaan in het water (doop). Bezien vanuit de evolutionaire geschiedenis vormt de periode van het leven in het water een voortijd die aan het ontstaan van de menselijke soort voorafging.

In de individuele geschiedenis herhaalt de totale ontwikkeling zich in een klein kader. In het moederlichaam legt elke mens dezelfde weg af; van kikkervisje naar menswording, waarna hij met de geboorte uit het water verrijst.

We hebben water in ons en water omsluit ons. Juist hierdoor is er resonantie mogelijk, begrip tussen de binnen-en buitenwereld, inleving en empathie, sympathie en antipathie tussen mensen, een meevoelen dat zo groot kan zijn, dat het continenten verbindt, of zelfs de hele wereld omvat.

Water kan voor de mensen een plaats van volmaakte geborgenheid zijn, maar ook van gevangenschap en complete omsluiting. Vandaar dat water ook een dreigend karakter heeft dat tot uitdrukking komt in beelden en verhalen van vernieling.

Wanneer de individuele waterhuishouding en de kosmische, collectieve waterkringloop resoneren, in harmonie overeenstemmen, wordt het leven in dualiteit een leven in alomvattendheid.
We vinden onszelf dan met onze diepere gevoelens, onze innerlijke gevoeligheid terug in onze omgeving en de buitenwereld.
Die harmonie tussen de ziel en alle leven op de wereld, in verleden, heden en toekomst, is niets minder dan een behoefte van de ziel. Waar we in deze existentiële behoefte gekwetst worden, is het lijden ontzettend groot.

En waar deze behoefte vervuld wordt, leven het leven vanuit totale passie en kracht.
Als we bereid zijn te onderzoeken waar we onszelf in begrenzen of laten begrenzen, kunnen we vanuit immense kracht en totale passie het leven beleven.

Water symboliseert innerlijk de volheid van ons leven, de verlangens van onze ziel, het ruimte geven aan onze innerlijke behoeften en die tot uitdrukking brengen.

Water maakt ons ontvankelijk, ontvankelijk, kwetsbaar en leert ons onszelf over te geven aan het leven zelf.

Warme hartegroet
Mieke Box 49