Verbinding van je innerlijke Venus en innerlijke Ram

Verbinding van je innerlijke Venus en innerlijke RamVerbinding van je innerlijke Venus en innerlijke Ram. Venus en Ram weerspiegelen het vrouwelijke en het mannelijke. De energieën zijn niet tegengesteld maar aanvullend. Dualiteit schept afgescheidenheid in onszelf door het identificeren met onze geslachtelijke identiteit.

Door bewust de beide energieën te laten stromen, kunnen we bewuster ervaren dat we zowel man als vrouw zijn. Daarrond kan verwarring ontstaan en op dieper niveau angst. Angst om als man teveel vrouwelijke energie uit te stralen, angst om als vrouw teveel mannelijke energie uit te stralen.

Wat is uiteindelijk ‘teveel?’ Innerlijke maatstaven zijn er niet, uiterlijk daarentegen wordt het leven beheerst op basis van maatstaven.

Een prachtige manier om onze eigen sterke en zwakke kanten te ontdekken vindt plaats door de verbinding te maken met onze eigen innerlijke Venus en Ram-energie. Enerzijds vormt dit een bron van kracht en anderzijds is dit een uitdaging.

Wie zijn mannelijkheid helemaal integreert in zichzelf, kan plots vrouwelijke trekken in zichzelf ontdekken. Wie haar vrouwelijkheid volledig belichaamt, ontdekt ook mannelijke krachten in zichzelf.

Hoe we onszelf zien, wat voor tederheid, lust en liefde we in ons dagelijkse leven ontwikkelen, raakt in zekere zin aan het ‘eigen- of ééngemaakte’.

Venus en Ram, Venus In Ram brengen de schijnbare tegenstellingen aan het dansen. Ze zijn voortdurend in beweging en zoeken een weg naar verbinding. Hierin ligt de uitdaging om alle voorkeuren, afkeren, verwachtingen, bagatelliseren te onderzoeken. Ze zijn stuk voor stuk in ons denken ingevoegd, ervan overtuigd dat dit onze eigen gedachten zijn.

Stormachtige uiterlijke belevingen kunnen we met grote innerlijke liefde en helderheid omarmen, zelfs als we ons in het midden van een cycloon bevinden.

© tekening Mieke

Inspirerende hartegroet
Mieke