Verschil van inzicht

VERSCHIL VAN INZICHT

 

Een yogameester ging eens met zeven leerlingen een ochtendwandeling maken terwijl de douw nog over het land lag.

Na enige tijd brak de zon door en de dauwdruppels

schitterden dat het een lust was. Bij een grote dauwdruppel liet de meester halt houden. 

Hij schaarde zijn leerlingen zo rond de druppel dat de zon er op bleef schijnen en vroeg hen toen welke kleur de druppel had. Rood zei de eerste, oranje de tweede, geel de derde, groen de vierde. blauw de vijfde, paars de zesde en de zevende zei violet.

Ze stonden verbaasd over deze verschillen en aangezien ze allemaal zeker waren dat ze het juist zagen, kregen ze bijna ruzie. Toen liet de meester ze enige keren van plaats verwisselen en langzaam drong het tot hun door, dat ondanks de verschillen, ze toch allemaal de waarheld hadden gesproken

En nu zei de meester:

Laat dit een les zijn om nooit kritiek op elkaars levenshouding te hebben. want hoe je het leven ziet hangt af van het standpunt waarin je in dit leven geplaatst bent.

Zelfs zij die naar licht zoeken of het al enigermate gevonden hebben, kunnen de waarheid verschillend zien. Zoals je allemaal zoëven een ander deel van het licht gevonden hebt en dat voor de volle waarheid aanzag.

Laat je medemens in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun eigen plaats innemen en hun eigen deel van het licht waarnemen. We hebben allen waarheden nodig. Want allen tezamen vormen zij het werkelijke licht, de volle waarheid. Tot je zelf één van de groten geworden bent en de zeven kleuren in één kunt waarnemen zul je iedere wedergeboorte een ander standpunt innemen en de waarheid op een andere manier zien tot

dat je de volle waarheid kent. Je medemens aanvallen omdat zij een andere kleur van het licht waarnemen is daarom jezelf aanvallen.

Wees daarom niet alleen tolerant.

want dat is dulden van een andermans mening. maar wees zelfs blij dat er andere meningen zijn.

Want zolang je nog niet zelf het volle licht kunt zien, hebt je je medemens nodig om als groep de totale waarheid te kunnen verkennen.